Tillfällig vistelse

Här hittar du användbar information om du bor i landet under en kort period.

Menn flytter

Flytta till Norge

Arbeidstakeres rettigheter i Norge

Arbetstagares rättigheter i Norge

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Arbets- och uppehållstillstånd i Norge

Kjøp av varer og tjenester i Norge

Köp av varor och tjänster i Norge

Rett til helsetjenester i Norge

Rätt till hälso- och sjukvård i Norge

Bank i Norge

Bank i Norge

Teacher and pupil in classroom

Kurser i norska och andra nordiska språk

Reise med kjæledyr til Norge

Resa med hund eller katt till Norge

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.