Tillfällig vistelse

Här hittar du användbar information om du bor i landet under en kort period.

Arbeidstakeres rettigheter i Norge

Arbetstagares rättigheter i Norge

Kjøp av varer og tjenester i Norge

Köp av varor och tjänster i Norge

Bank i Norge

Bank i Norge

Bil i Norge

Bil i Norge

Teacher and pupil in classroom

Kurser i norska och andra nordiska språk

Rett til helsetjenester i Norge

Rätt till hälso- och sjukvård i Norge

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Arbets- och uppehållstillstånd i Norge

Reise med kjæledyr til Norge

Resa med husdjur till Norge

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.