Tillfällig vistelse

Här hittar du användbar information om du bor i landet under en kort period.

Arbeidstakeres rettigheter i Norge

Arbetstagares rättigheter i Norge

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Arbets- och uppehållstillstånd i Norge

Kjøp av varer og tjenester i Norge

Köp av varor och tjänster i Norge

Rett til helsetjenester i Norge

Rätt till hälso- och sjukvård i Norge

Teacher and pupil in classroom

Kurser i norska och andra nordiska språk

Reise med kjæledyr til Norge

Resa med husdjur till Norge

Bil i Norge

Bil i Norge

Bank i Norge

Bank i Norge

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.