Tillfällig vistelse

Här hittar du användbar information om du bor i landet under en kort period.

Menn flytter

Flytta till Norge

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Arbets- och uppehållstillstånd i Norge

Rett til helsetjenester i Norge

Rätt till hälso- och sjukvård i Norge

Teacher and pupil in classroom

Kurser i norska och andra nordiska språk

Reise med kjæledyr til Norge

Resa med husdjur till Norge

Flytte fra Norge til et annet nordisk land

Flytta från Norge till utlandet

Arbeidstakeres rettigheter i Norge

Arbetstagares rättigheter i Norge

Bank i Norge

Bank i Norge

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.