Arbets- och uppehållstillstånd i Norge

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge
Här kan du läsa om arbets- och uppehållstillstånd för medborgare både inom och utanför Norden.

Nordiska medborgare

Om du är nordisk medborgare kan du fritt resa till Norge för att bo och arbeta där, utan att du behöver arbets- eller uppehållstillstånd. Som nordisk medborgare behöver du alltså inte registrera dig hos polisen när du flyttar till Norge. Men du måste ändå följa landets regler för folkbokföring.

  Medborgare från EU- och EES-länder

  Om du inte är nordisk medborgare men är medborgare i ett annat EU- eller EES-land kan du fritt resa in i Norge och uppehålla dig i landet i högst tre månader.

  Om du ska uppehålla dig i Norge längre än tre månader måste du folkbokföra dig, oavsett om du ska arbeta, studera eller är familjemedlem till någon som bor i Norge. Du folkbokför dig hos Polisen i kommunen du bor i. 

  Medborgare från länder utanför EU och EES

  Om du är medborgare i ett land utanför EU eller EES bör du kontakta Utlendingsdirektoratet (UDI) för att höra vilka regler som gäller för dig. 

  Uppehållstillstånd i ett nordiskt land ger inte automatiskt rätt att uppehålla sig i ett annat nordiskt land. Du måste kontrollera med migrationsmyndigheten i det land du ska flytta till om du kan flytta dit. 

  Vid inresa till Svalbard kräver inte norska myndigheter visum, men om man har visumkrav till Norge/Schengenområdet måste man ha visum för resa via Norge/Schengen på väg till eller från Svalbard. Det är viktigt att se till att man i sitt visum får tillåtelse till två inresor för att kunna återvända till Schengenområdet (Norges fastland) efter vistelsen på Svalbard.

  Kontakta myndighet
  Fråga Info Norden

  Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

  OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

  Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.