Arbets- och uppehållstillstånd i Norge

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge
Här hittar du information om arbets- och uppehållstillstånd i Norge för medborgare i andra nordiska länder och personer med annat medborgarskap.

Nordiska medborgare

Om du är medborgare i ett nordisk land kan du fritt resa till Norge för att bo, studera eller jobba där, utan att du behöver arbets- eller uppehållstillstånd i Norge. Du behöver inte heller registrera dig hos polisen när du flyttar till Norge.

Men du måste följa norska regler för folkbokföring och uppfylla kraven för att kunna bli folkbokförd i Norge.

  Medborgare från EU- och EES-länder

  Om du inte är nordisk medborgare men är medborgare i ett annat EU- eller EES-land kan du fritt resa in i Norge och uppehålla dig i landet i högst tre månader.

  Om du ska vistas i Norge längre än tre månader måste du folkbokföra dig, oavsett om du ska arbeta, studera eller är familjemedlem till någon som bor i Norge. Du folkbokför dig hos Polisen i kommunen du bor i. 

  Brittiska medborgare är inte längre EU- eller EES-medborgare. Du hittar reglerna för brittiska medborgares vistelse i Norge efter brexit via länken till UDI nedan. 

  Medborgare från länder utanför EU och EES

  Om du är medborgare i ett land utanför EU eller EES bör du kontakta Utlendingsdirektoratet (UDI) för att höra vilka regler som gäller för dig.

  Uppehållstillstånd i ett nordiskt land ger inte automatiskt rätt att uppehålla sig i ett annat nordiskt land. Om du har uppehållstillstånd i ett annat nordiskt land, men vill flytta till Norge, måste du kolla med de norska myndigheterna (UDI) vad som gäller för dig. 

  Vid inresa till Svalbard kräver inte norska myndigheter visum, men om man har visumkrav till Norge/Schengenområdet måste man ha visum för resa via Norge/Schengen på väg till eller från Svalbard. Det är viktigt att se till att man i sitt visum får tillåtelse till två inresor för att kunna återvända till Schengenområdet (Norges fastland) efter vistelsen på Svalbard.

  Vill du ha mer information om att flytta till Norge?

  Du hittar relevant information om att flytta till Norge nedan. 

  Kontakta myndighet
  Fråga Info Norden

  Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

  OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

  Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.