Barn

Här hittar du information om barnomsorg, grundskola och föräldraförmåner.

Norsk kontantstøtte

Norskt kontantstöd

Norsk barnetrygd

Norskt barnbidrag

Playing ball

Norsk föräldrapenning

Graviditet og fødsel i Danmark

Graviditet och förlossning i Norge

Børnepasning i Grønland

Förskola i Norge

children in classroom

Grundskola i Norge

Far og datter

Underhållsbidrag i Norge

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.