Barn

Här hittar du information om barnomsorg, grundskola och föräldraförmåner.

Børnepasning i Grønland

Förskola i Norge

Grundskola i Norge

Här kan du läsa om grundskolesystemet i Norge.

Norsk kontantstøtte

Norskt kontantstöd

Norsk barnetrygd

Norskt barnbidrag

Norske foreldrepenger

Norsk föräldrapenning

Mor med baby

Graviditet och förlossning i Norge

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.