Barn

Här hittar du information om barnomsorg, grundskola och föräldraförmåner.

children in classroom

Grundskola i Norge

Børnepasning i Grønland

Förskola i Norge

Norsk kontantstøtte

Norskt kontantstöd

Graviditet og fødsel i Danmark

Graviditet och förlossning i Norge

Playing ball

Norsk föräldrapenning

Norsk barnetrygd

Norskt barnbidrag

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.