Barn

Här hittar du information om barnomsorg, grundskola och föräldraförmåner.

Børnepasning i Grønland

Förskola i Norge

Mor med baby

Graviditet och förlossning i Norge

Norsk kontantstøtte

Norskt kontantstöd

Playing ball

Norsk föräldrapenning

Norsk barnetrygd

Norskt barnbidrag

Grundskola i Norge

Här kan du läsa om grundskolesystemet i Norge.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.