Barn

Här hittar du information om barnomsorg, grundskola och föräldraförmåner.

Børnepasning i Grønland

Förskola i Norge

Grundskola i Norge

Här kan du läsa om grundskolesystemet i Norge.

Mor med baby

Graviditet och förlossning i Norge

Norsk barnetrygd

Norskt barnbidrag

Playing ball

Norsk föräldrapenning

Norsk kontantstøtte

Norskt kontantstöd

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.