Högre utbildning

Här hittar du information om högre utbildning och hur du kan bli antagen.

Studerende på bibliotek

Nordiska utbildningsavtal och -program

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Arbets- och uppehållstillstånd i Norge

Godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge

Erkännande av utländsk utbildning i Norge

Studentbolig i Norge

Studentbostad i Norge

Utdanningsstøtte fra Norge

Norskt studiestöd

Studerende på bibliotek

Högre utbildning och yrkeshögskoleutbildning i Norge

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.