Högre utbildning

Här hittar du information om högre utbildning och hur du kan bli antagen.

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Arbets- och uppehållstillstånd i Norge

Godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge

Erkännande av utländsk utbildning i Norge

Studentbolig i Norge

Studentbostad i Norge

Utdanningsstøtte fra Norge

Studiestöd från Norge

Högre utbildning och yrkeshögskoleutbildning i Norge

Här kan du läsa mer om yrkeshögskoleutbildning och högre utbildning på universitet och högskolor i Norge samt om hur du söker till dessa utbildningar.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.