Pension

Här hittar du information om pensionssystemet, allmän pension och sjukersättning.

Det norske pensjonssystemet

Det norska pensionssystemet

Norske ytelser ved dødsfall

Norska bidrag vid dödsfall

Norsk alderspensjon

Norsk ålderspension

Elderly people dancing

Norsk förtidspension

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.