Pension

Här hittar du information om pensionssystemet, allmän pension och sjukersättning.

Elderly people dancing

Norsk förtidspension

Norsk alderspensjon

Norsk ålderspension

Norske ytelser ved dødsfall

Norska bidrag vid dödsfall

Det norske pensjonssystemet

Det norska pensionssystemet

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.