Flytta

Här hittar du information om att flytta mellan de nordiska länderna.

Folkeregistrering i Norge

Folkbokföring i Norge

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Arbets- och uppehållstillstånd i Norge

Teacher and pupil in classroom

Kurser i norska och andra nordiska språk

Flytte eller reise til Svalbard

Flytta eller resa till Svalbard

Flytte fra Norge til et annet nordisk land

Flytta från Norge till utlandet

Tollregler i Norge

Tullregler i Norge

Bil i Norge

Bil i Norge

Bolig i Norge

Bostad i Norge

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.