Flytta

Här hittar du information om att flytta mellan de nordiska länderna.

Folkeregistrering i Norge

Folkbokföring i Norge

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Arbets- och uppehållstillstånd i Norge

Norsk identitetsnummer

Norskt identitetsnummer

Personer med nedsatt funksjonsevne i Norge

Personer med funktionsnedsättning i Norge

Teacher and pupil in classroom

Kurser i norska och andra nordiska språk

Flytte fra Norge til et annet nordisk land

Flytta från Norge till ett annat nordiskt land

Reise med kjæledyr til Norge

Resa med husdjur till Norge

Tollregler i Norge

Tullregler i Norge

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.