Flytta

Här hittar du information om att flytta mellan de nordiska länderna.

Folkeregistrering i Norge

Folkbokföring i Norge

Menn flytter

Flytta till Norge

Mann i rullestol og bil

Lån av hjälpmedel i Norge

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Arbets- och uppehållstillstånd i Norge

Norsk identitetsnummer

Norskt identitetsnummer

Personer med nedsatt funksjonsevne i Norge

Personer med funktionsnedsättning i Norge

Teacher and pupil in classroom

Kurser i norska och andra nordiska språk

Flytte eller reise til Svalbard

Flytta eller resa till Svalbard

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.