Flytta

Här hittar du information om att flytta mellan de nordiska länderna.

Folkeregistrering i Norge

Folkbokföring i Norge

Bil i Norge

Bil i Norge

Teacher and pupil in classroom

Kurser i norska och andra nordiska språk

Bolig i Norge

Bostad i Norge

Norsk identitetsnummer

Norskt identitetsnummer

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Arbets- och uppehållstillstånd i Norge

Reise med kjæledyr til Norge

Resa med husdjur till Norge

Tollregler i Norge

Tullregler i Norge

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.