Graviditet och förlossning

Här hittar du information om undersökningar under graviditeten och rätten att utnyttja vårdssystemet i samband med graviditet och förlossning.

Rett til helsetjenester i Norge

Rätt till hälso- och sjukvård i Norge

Norske foreldrepenger

Norsk föräldrapenning

Mor med baby

Graviditet och förlossning i Norge

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.