Hälsa

Här hittar du information om rätten till sjukvård och om hälsovårdssystemet

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Norske sykepenger

Norsk sjukpenning

Rett til helsetjenester i Norge

Rätt till hälso- och sjukvård i Norge

Graviditet og fødsel i Danmark

Graviditet och förlossning i Norge

Arbeidsavklaringspenger i Norge

Rehabiliteringsbidrag i Norge

Personer med nedsatt funksjonsevne i Norge

Personer med funktionsnedsättning i Norge

Mann i rullestol og bil

Lån av hjälpmedel i Norge

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.