Gymnasieutbildning i Norge

Students in highschool classroom
Photographer
Yadid Levy/norden.org
Här kan du läsa om antagning till gymnasiet (videregående skole) och hur utbildningen är organiserad i Norge.

Alla ungdomar som har gått ut grundskolan eller motsvarande har lagstadgad rätt till tre års gymnasieutbildning i Norge. Gymnasieutbildningen är frivillig och finansieras av fylkeskommunerna. Elever från andra nordiska länder kan söka på samma villkor som norska elever. 

Vem har rätt till gymnasieutbildning i Norge?

Alla elever som har gått ut grundskolan eller motsvarande har rätt att söka gymnasieutbildning. Detta kallas ungdomsrätt (ungdomsrett). Du har rätt att bli antagen till ett av tre utbildningsprogram du har sökt till det första året (Vg1), och det följs av två års utbildning inom programmet (tre år för yrkesutbildning). Du har också rätt att ändra ditt val. Du får då längre tid på dig så att du kan slutföra din utbildning. Ungdomsrätten gäller till och med läsåret som börjar det år du fyller 24. Du har endast rätt att slutföra en gymnasieutbildning. När du har slutfört en utbildning har du alltså inte längre rätt till en plats på gymnasiet.

Alla som har gått ut grundskolan eller motsvarande, men som inte har slutfört en gymnasieutbildning har rätt till gymnasieutbildning från och med det år de fyller 25 år. Detta kallas vuxenrätt (voksenrett). Fylkena kan ha olika regler för ansökan, antagning och organisering av vuxenutbildningen. Ta därför kontakt med vuxenutbildningen i den fylkeskommun du söker i.

Om du är nordisk medborgare har du rätt till gymnasieutbildning i ett annat nordiskt land än ditt eget, till exempel i Norge. Avtalet om nordisk utbildningsgemenskap på gymnasienivå slår fast att alla de nordiska länderna ska erkänna varandras utbildningar på gymnasienivå. Genom avtalet säkerställs att du som nordisk medborgare kan ansöka till en gymnasieutbildning i ett annat nordiskt land på samma villkor som landets egna medborgare.

Vilken typ av gymnasieutbildningar finns det?

Du kan välja studieförberedande eller yrkesinriktade utbildningsprogram på gymnasiet. Du väljer utbildningsprogram innan du börjar på det första året (Vg1). Det andra och tredje året (Vg2 och Vg3) väljer du programområde inom utbildningsprogrammet.

Nordiska elever kan söka sig både till offentliga skolor och friskolor (privata gymnasieskolor som har rätt till offentliga medel) i Norge. 

Studieförberedande utbildningsprogram 

Studieförberedande utbildningsprogram lägger störst vikt vid teoretiska kunskaper och ger allmän studiebehörighet. Med allmän studiebehörighet kan du söka till högre utbildning på universitet eller högskola efter att du slutfört din gymnasieutbildning. Studieförberedande utbildningar är treåriga.

 

Yrkesinriktade utbildningsprogram

Yrkesinriktade utbildningsprogram leder till ett yrke och ger antingen yrkesbevis eller gesällbrev (fag- eller svennebrev) eller yrkesbehörighet. Om du väljer en yrkesinriktad utbildning har du alltså möjlighet att gå ut i arbetslivet direkt efter skolan. Utbildningen är normalt organiserad så att du går två år i skola och är två år på en arbetsplats. Du kan också ta en påbyggnadskurs för att få allmän studiebehörighet så att du kan söka till högre utbildning.

Hur söker man till en gymnasieutbildning?

Ansökningstiden för den ordinarie antagningen går ut den 1 mars. Normalt måste du vara folkbokförd i Norge innan ansökningstiden går ut för att din ansökan ska behandlas. Du söker till gymnasiet på sajten Vigo. Om du inte har ett norskt personnummer måste du kontakta antagningsenheten (inntakskontoret) i fylket där du vill gå i skola.

Det ställs inga krav på kunskaper i norska för att kunna ansöka till gymnasiet i Norge. Om du tidigare fått godkänt på ett läroämne som motsvarar ett läroämne i Norge, eller ett läroämne som är likvärdigt med eller mer omfattande än liknande läroämne i Norge, kan du få tillgodoräkna denna utbildning. Detta måste du ansöka om hos rektor på skolan i Norge.

Om du som elev har genomfört och klarat ett utbildningsår utomlands i nivå med norsk Vg1 och/eller Vg2 kan du ansöka hos fylkeskommunen om att få denna utbildning tillgodoräknad som en del av en norsk gymnasieutbildning. Dessa regler gäller för alla utbildningsprogram.

Lärlingar som har en lärlingsplats i ett annat nordiskt land är inte garanterade lärlingsplats i Norge, utan måste ansöka på samma villkor som alla andra eller hitta en lärlingsplats i Norge.

Är du norsk medborgare och vill gå på gymnasiet i ett annat land i Norden? 

Om du är norsk medborgare och vill gå hela eller delar av gymnasieutbildningen i ett annat nordiskt land kan du få stöd från Lånekassen om skolan är godkänd av dem. 

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.