Direktsändningar från sessionen i Stockholm

Video
Fotograf
Søren Sigfusson/norden.org
Sändningarna från Nordiska rådets session är avslutade. Du kan se de genomförda sändningarna i vårt arkiv.

Frågestunden den 28 oktober genomfördes på skandinaviska men tolkas till finska och isländska. Panelsamtalet om #metoo i kultursektorn i Norden den 31 oktober sändes enbart på skandinaviska. Eftersändningarna bevaras bara med originalljud.