Direktesendinger fra sesjonen i Stockholm

Video
Fotograf
Søren Sigfusson/norden.org
Sendingene fra Nordisk råds sesjon er avsluttet. Du kan se de gjennomførte sendingene i arkivet vårt.

Spørsmålsrunden 28. oktober ble gjennomført på skandinavisk og tolket til finsk og islandsk. Panelsamtalen om #metoo i kultursektoren i Norden 31. oktober ble bare sendt på skandinavisk. Sendingene bevares bare med originallyd i ettertid.