Fakta om Grönland

Oqaatsut
Fotograf
Silje Bergum Kinsten/norden.org
Grönland har befolkats av bland annat folk från arktiska områden och européer under de senaste 5 000 åren. Landet ligger på den nordamerikanska kontinenten, men rent geopolitiskt är ön en del av Europa.

Grönland är en del av kungariket Danmark, men har en hög grad av självstyre, som senast utvidgades 2009. Självstyret omfattar dock inte riksangelägenheter som utrikes- och säkerhetspolitik samt valutapolitik.

Grönlands politik

Grönland är inte medlem i EU, men har en särskild fiskeriordning och har upptagits som ett av de så kallade översjöiska länderna och territorierna som har särskilda förbindelser med EU.

 • Nationaldag: 21 juni (årets längsta dag)
 • Styrelseskick: Självstyre – inom kungariket Danmark
 • Parlament: Inatsisartut eller landstinget (31 platser)
 • Medlemskap i EU: Från den 1 januari 1973 till den 1 februari 1985
 • Medlemskap i Nato: Sedan 1949 (på grund av det danska medlemskapet)
 • Statsöverhuvud: Kung Frederik X
 • Regeringschef (sedan april 2021): Múte Bourup Egede (Inuit Ataqatigiit)

Grönlands befolkning

Grönland har cirka 56.600 invånare. Omkring 19.600 av dem bor i huvudstaden Nuuk.

 • Invånarantal 2023: 56.609
 • Invånarantal, huvudstaden 2023: 19.604

Grönlands befolkningsutveckling

Grönlands ekonomi

Säl- och valfångst, fiske och jakt är de största inkomstkällorna i Grönland. Landet har också ökande intäkter från turismen samt en del gruvdrift.

BNP per capita är 25 000 euro (2006).

 • Valuta: Dansk krona (DKK)

Grönlands geografi

Grönland är världens största ö och nästan 80 procent av detta självstyrande område är täckt av is och många glaciärer. Trots det är den isfria arealen nästan lika stor som hela Sverige, men endast en relativt liten del av den är odlingsbar mark.

 • Total yta: 2 166 086 km²
 • Inlandsis och glaciärer: 1 755 637 km²
 • Isfritt område: 410 449 km²
 • Högsta punkt: Gunnbjørn 3 693 m
 • Kustlinje: 44 087 km
 • Gränser: 0 km
 • Skog: 1 km²

Grönlands klimat och miljö

Grönland ligger i den polara klimatzonen där vintertemperaturen kan vara så låg som -50 °C och sommartemperaturen sällan stiger över 10–15 °C. På grund av Grönlands storlek kan temperaturen dock variera avsevärt från område till område.

 • Genomsnittstemperatur i Nuuk (2020): −0,7 °C (max. 18,4 °C, min. −19 °C)
 • Nederbördsmängd (2006): Aasiaat 352 mm, Tasiilaq 742 mm

Genomsnittstemperatur i Nuuk

Grader Celsius

 

Grönländska

Det officiella språket i Grönland är grönländska, som talas av majoriteten av befolkningen. En mindre andel av befolkningen anser dock sig vara tvåspråkig med danska som det andra språket.

Intresserad av att flytta till Grönland?

Om du är intresserad av att flytta till Grönland kan du alltid kontakta Info Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst.

Vill du lära dig mer om Grönland och de andra nordiska länderna?

Rapporten State of the Nordic Region ges ut vartannat år och ger en omfattande och unik inblick bakom kulisserna i de nordiska länderna. Rapporten bygger på statistiska uppgifter om demografi, arbetsmarknad, utbildning och ekonomi i Norden.

Nyfiken på mer statistik?

Vi har samlat ett stort antal relevanta siffror och statistik om Norden på Nordic Statistics database. Här kan du fördjupa dig i och lära dig mer om statistik inom flera olika ämnesområden i de nordiska länderna.