Fakta om Grönland

Oqaatsut
Fotograf
Silje Bergum Kinsten/norden.org
Invånarna på Grönland härstammar från Centralasien. Landet ligger på den nordamerikanska kontinenten, men rent geopolitiskt är ön en del av Europa.

Grönland är världens största ö och nästan 80 procent av detta självstyrande område är täckt av is och många glaciärer. Trots det är den isfria arealen nästan lika stor som hela Sverige, men endast en relativt liten del av den är odlingsbar mark.

Grönland har knappt 56 000 invånare. Omkring 18 000 av dem bor i huvudstaden Nuuk.

Grönland är en del av kungariket Danmark, men har en hög grad av självstyre, som senast utvidgades 2009. Självstyret omfattar dock inte riksangelägenheter som utrikes- och säkerhetspolitik samt valutapolitik.

Grönland är inte medlem i EU, men har en särskild fiskeriordning och har upptagits som ett av de så kallade översjöiska länderna och territorierna som har särskilda förbindelser med EU.

Säl- och valfångst, fiske och jakt är de största inkomstkällorna på Grönland. Landet har också ökande intäkter från turismen samt en del gruvdrift.

BNP per capita är 25 000 euro (2006).

Total yta: 2 166 086 km²

Inlandsis och glaciärer: 1 755 637 km²

Isfritt område: 410 449 km²

Högsta punkt: Gunnbjørn 3 693 m

Kustlinje: 44 087 km

Gränser: 0 km

Skog: 1 km²

Genomsnittstemperatur Nuuk (2018): −1,7 °C (max. 19,3 °C, min. −20,7 °C)

Nederbördsmängd (2006): Aasiaat 352 mm, Tasiilaq 742 mm

Invånarantal 2020: 56 081 invånare

Invånarantal, huvudstaden 2017: 18 000 i Nuuk (1) 

Nationaldag: 21 juni (årets längsta dag)

Styrelseskick: Självstyre – inom kungariket Danmark

Parlament: Inatsisartut eller landstinget (31 platser)

Medlemskap i EU: Från den 1 januari 1973 till den 1 februari 1985

Medlemskap i Nato: Sedan 1949 (på grund av det danska medlemskapet)

Statsöverhuvud: Drottning Margrethe II

Regeringschef (oktober 2014): Kim Kielsen

Valuta: Dansk krona (DKK)

Officiell webbplats: http://dk.nanoq.gl/

Officiellt språk: Grönländska

1) Sermersooq kommun.