Guide: Flytta till Åland

Flytta till Åland
Fotograf
Yadid Levy
Här kan du läsa om saker att tänka på när du skall flytta till Åland och vilka förberedelser du borde göra före och efter flytten till Åland.

Om du flyttar till Åland så behöver du informera olika myndigheter om flytten. Flytten kan även påverka saker som till exempel sociala förmåner och beskattning med mera.  

Arbets- och uppehållstillstånd på Åland

Om du är medborgare i ett nordiskt land kan du flytta hit till Åland för att bo och arbeta här utan att du behöver visum, arbetstillstånd eller uppehållstillstånd. Du kan läsa om vem som behöver arbets- eller uppehållstillstånd för att flytta till Åland och om hur du registrerar dig här på sidan Arbets- och uppehållstillstånd på Åland.

Folkbokföring och personnummer på Åland

På Åland är det Statens ämbetsverk på Åland som ansvarar för flyttanmälan och folkbokföringen och även personbeteckning (personnummer). Du skall besöka dem personligen med en giltig ID-handling.

Resa och flyttgods till Åland

Läs här om tullregler som gäller för dig som flyttar till Åland samt om vilka alla vägar du kan ta vid flyttresan till Åland.

Införsel av husdjur till Åland

Läs här om hur du går till väga när du tar med dina husdjur, t ex en hund eller en katt, vid flytt hit till Åland.

Bil och körkort till Åland

Läs här om vad som gäller för dig när du tar med din bil vid flytten till Åland. Det finns en bilskatt, omregistrering av bilen och liknande att ta del av, men ditt körkort som utfärdats i ett annat nordiskt land gäller även på Åland.

Bostad på Åland

Läs här om hur du hittar en bostad på Åland, köper en bostad, om aktielägenhet, bostadsrättslägenhet, hyresbostad, bostadskö, om bostadsbidrag på Åland samt om medelhyror på Åland med mera.

Eftersändning av post

Kontakta posten i det land du flyttar från om du vill få din post eftersänd till din nya adress på Åland.

Social trygghet och hälso-och sjukvård och familjeförmåner på Åland

Att vara införsäkrad i ett land betyder att du kan ha rätt till socialförsäkringsförmåner i landet. Läs här om socialförsäkring på Åland och andra hälso- och sjukvårdsförmåner samt familjeförmåner på Åland. Läs även om vilket lands socialförsäkringar du omfattas av.

Fackförbund och A-kassa

Det är viktigt att du innan flytten kontrollerar vad som gäller med din A-kassa. Kontakta din A-kassa för information om hur du går till väga. Här kan du läsa om fackförbunden och arbetslöshetskassor på Åland och vem du kan kontakta lokalt på Åland. 

Beskattning på Åland

När du flyttar till Åland ansöker du om ett skattekort via skattebyrån på Åland. Kom ihåg att du är skatteskyldig i båda länderna under året. Uppge också din adress till ditt hemlands skatteverk och arbetsgivare. Läs även om vad gäller om du bor i ett nordiskt land och arbetar i ett annat på sidan skatt på Åland.

Pension på Åland

Här hittar du information om beskattning av finska och utländska pensioner.

Öppna bankkonto, mobil- och internetabonnemang, elavtal med mera

Läs här om att öppna bankkonto, försäkringstjänster på Åland, mobiltelefon- och internetabonnemang, elavtal samt om medieavgiften på Åland.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.