Ekokritiska tendenser i ny antologi om nordisk barn- och ungdomslitteratur

01.02.21 | Nyhet
Antologi_ på tværs af norden_Kathrina Skarðsá
Photographer
Kathrina Skarðsá

Illustration av Kathrina Skarðsá

Klimatkrisen och miljötemat tar allt större plats i de böcker som barn- och unga läser. En ny antologi presenterar både oro och framtidstro ur ett ekokritiskt perspektiv inom barn- och ungdomslitteraturen i Norden. Antologin är resultatet av ett unikt samarbete mellan nordiska forskare, författare och illustratörer.

Den problematiska plasten, dystopiska äventyr, historier om naturen och klimathjältar fyller bokhyllorna i tonårsrummen. Med ständiga rubriker om klimatkrisen, nerskräpning och utdöende arter är det inte överraskande att miljötemat tar allt större plats inom barn- och ungdomslitteraturen.

Den nya antologin ”På tværs af Norden - Økokritiske strømninger i nordisk barn- och ungdomslitteratur” ger en inblick i de nyaste tendenser och illustrerar hur klimatkrisen och miljöförändringarna förmedlas till unga läsare i Norden. Antologin är den andra i en trilogi och består av en blandning av forskningstunga essays, skarpa drama och unika illustrationer.

Klimatkrisen: oro och framtidstro

Plast och klimat i sakprosa, växter och djur som ledande karaktärer, miljöaktivister, soptematik och etik är några av många teman och vinklar som diskuteras i antologins nio essays. Lydia Wistisen, lektor i barn- och ungdomslitteratur vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, presenterar ”Barnboken i skräpocen: en undersökning av relationen mellan natur, kultur och skräp i Linda Bondestams Mitt bottenliv (2020)”. Wistisen säger:

- I "Mitt bottenliv" är naturen inget passivt offer för mänsklig exploatering och representationen av skräp och föroreningar är genomgående fantasifull och estetiskt utmanande. För att återgå till citaten (se nedan red.) skildrar Bondestam en jord vars ekosystem är mycket ömtåliga men vars livskraft samtidigt är stark. De hundratals axolotlynglens spridning över uppslaget liknar i mångt människans utbredning över klotet. Boken ger inga direkta svar men kanske har alla människor förts bort av vågen, kanske har skräpets tidsålder ersatts av axolotlens.

"Vart de stora lunsarna tog vägen visste ingen men det tänkte vi sällan på." (Citat från boken "Mitt bottenliv” (2020) av Linda Bondestam.)

 

Specialskrivna ekodrama

Som något helt speciellt innehåller antologin även sju unika ekodrama som gjorts av i samarbete mellan några av de illustratörer och författare som medverkade i tredagarsseminariet ”Verden i forvandling” som ligger till grund för antologin. Här kan man bland annat läsa ”Den befæstede verden” av Ragnheiður Eyjolfsdóttir och Kamila Slocinska, ”Tusen padder gjennom gresset” av Tyra Teodora Tronstad og och Karen Filskov samt ”Aksel Pedersens Dykk” av Arne Svingen och Linda Bondestam.

 

Sofie Hermansen Eriksdatter, projektledare för seminariet och antologin samt sekretariatsledare för Nordiska rådets litteraturpriser berättar begeistrat:

- Det är oerhört inspirerande att kunna hjälpa till att skapa denna synergin med den här mötesplatsen där forskare, författare och illustratörer inom barn- och ungdomslitteraturen i Norden får möjlighet att bli inspirerade och förmedla sin kunskap, sina verk och erfarenhet till varandra. Att dessutom kunna presentera sju specialskriva ekodramer med starka berättelser och vackra illustrationer gör årets antologi till något helt extra.

 

Unikt nordiskt samarbete

”På tværs af Norden” är en nätverksplattform som sprider aktuell forskning och kunskap om barn- och ungdomslitteratur i Norden. Seminariet ”Verden i forvandling – økokritiske strømninger i nordisk børne- og ungdomslitteratur” under hösten 2020 var det andra i raden av tre och samlade 35 författare, illustratörer, förläggare, forskare och andra aktörer inom nordisk barn- och ungdomslitteratur för att tillsammans utforska ekokritiska tendenser inom den samtida litteraturen.

 

Bidragen i antologien är skrivna på danska, norska och svenska.

Om initiativet

Initiativet är en del av de nordiska kulturministrarnas satsning på barn- och ungdomslitteratur ”LØFTET” som har funnits sedan 2013 då Nordiska rådets barn- och litteraturpris etablerades. Målet för detta treåriga projekt med årliga seminarium är att- genom en dynamisk tvärestetisk och tvärvetenskaplig grupp av deltagare - skapa grogrund för ett stort nordiskt utbyte i den nordiska barn- och ungdomslitteraturmiljön.