Nordisk jämställdhetspolitik går på export

17.09.18 | Nyhet
Shared and paid parental leave
Photographer
Moa Karlberg
De fem nordiska länderna utgör tillsammans en av världens mest jämställda regioner. Men hur nådde de dit? Nu finns de viktigaste politiska reformerna och resultaten sammanfattade i fem korta faktablad. Materialet är en del av ”exporten” av Nordisk jämställdhet, och är tänkt att fungera som ett verktyg för länder som vill se fler kvinnor på arbetsmarknaden.

Fem länder och 50 år av reformer  - som sakta men säkert ökat kvinnors rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden  - allt finns nu sammanfattat på 50 sidor i en ”knowledge hub”, utgiven av Nordiska ministerrådet.  Fem korta faktablad beskriver de viktigaste beståndsdelarna i ”The Nordic Gender Effect” som lett till att närmare tre fjärdedelar av kvinnorna idag är på arbetsmarknaden.  

Familjevänlig politik gynnar tillväxten

De fem delarna är ”Shared and paid parental leave”, “Subsidised childcare for all”, “Flexible work arrangements” och “Leadership and equal opportunities”. Ett femte kapitel sätter in jämställdhetspolitiken i ett större sammanhang av välfärdsstatens och den nordiska arbetsmarknadsmodellens framväxt.   En viktig poäng i materialet är att de nordiska länderna inte alltid gått i takt eller gjort samma politiska vägval. Men för Norden som region har den stadiga ökningen av kvinnor på arbetsmarknaden sått för en bärande del av tillväxtökningen under de senaste 40-50 åren. 

Lättillgänglig för beslutsfattare

Materialet har redan tagits väl emot av de internationella organisationer som har jämställdhet och ett värdigt arbetsliv högst på sina agendor, som ILO, det globala facket ITUC och FN:s jämställdhetsorganisation UN Women.

- Investeringar i jämställdhet gynnar det inte bara enskilda kvinnor och flickor, de stärker hela samhället genom att främja sysselsättning, familjers välfärd och ekonomisk tillväxt.Den nordiska "knowledge huben" erbjuder ett övertygande exempel på detta. Här finns en samling politiska verktyg som kan användas på landsnivå och som är lättillgängliga för alla beslutsfattare. Jag hoppas att de med tiden blir Nordens viktigaste export, sager Phumzile Mlambo-Ngcuka, chef för UN Women.

Ett praktiskt redskap för förändring

Dagfinn Høybråten, Nordiska ministerrådets generalsekreterare, upplever en stark efterfrågan på nordiska erfarenheter i allmänhet, och nordisk jämställdhetspolitik i synnerhet.

- Denna efterfrågan har vi valt att svara på genom att sammanfatta de fem nordiska ländernas politik på området under fem decennier, en politik som visats sig mycket framgångsrik. Jag hoppas att materialet kommer att användas som ett praktiskt verktyg för förändring, världen över, säger Dagfinn Høybråten.

Knowledgehuben har tagits fram som en del av de nordiska statsministrarnas initiativ ”Nordic Solutions to Global Challenges” som lanserades 2017.  Initiativet är Nordens samlade bidrag till de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

Fakta:

- Barnfamiljer i Norden lägger i genomsnitt 10 procent av sin disponibla inkomst på barnomsorg. 94 procent av alla 3-5-åringar är i någon form av barnomsorg.

- De nordiska länderna lägger i genomsnitt 3,1 procent av bruttonationalprodukten på barnomsorg och andra förmåner till barnfamiljer, jämfört med 2,0 procent i övriga EU. 

- Nordiska föräldrar får i genomsnitt ett års betald föräldraledighet, men den andel som tas ut av fäder varierar mellan länderna. Isländska och svenska pappor toppar ligan genom att ta ut 30 respektive 27 procent.