Nordiska klimatlösningar vid COP23

11.10.17 | Nyhet
Nordic Solutions at COP23 theme photo
Fotograf
Ricky John Molloy
En ambitiös klimatagenda är en viktig del av de nordiska ländernas insatser för att nå de globala hållbarhetsmålen. Vid FN:s klimattoppmöte COP23 den 6–17 november bjuder Nordens paviljong in till debatt om hur nordiska lösningar kan bidra till att lösa de globala klimatutmaningarna.

Under huvudrubriken Nordic Solutions to Global Challenges drar Nordens paviljong ständiga paralleller till de globala hållbarhetsmålen, med fokus på genomförbara och kostnadseffektiva lösningar som kunde tillämpas i större skala.

Hållbar konsumtion och produktion får en egen temadag, en tematik som går igen under de nordiska temadagarna om mat och bioekonomi. En särskild temadag viks till nordiska energilösningar, men energifrågorna är självskrivna även under temadagarna om hållbar stadsplanering och regional utveckling, Arktis, finansiering och klimatlagstiftning.

Hela programmet, som koordineras av Nordiska ministerrådet, finns på webbsidan norden.org/cop23.

Huvudbudskap i direktsändning

Ett inofficiellt morgonsnack med en nordisk eller internationell profil inleder varje dag i den nordiska montern, medan en sammanfattande eftermiddagsbriefing knyter ihop huvudpoängerna från temadagen och drar paralleller till de pågående klimatförhandlingarna. Dessa samtal direktsänds på Facebook Live.

Följ Facebook-evenemanget Nordic Climate Solutions at COP23 för att få uppdateringar om direktsändningar och delta i diskussionerna om #nordicsolutions på Twitter.