Nordiske klimaløsninger på COP23

11.10.17 | Nyhet
Nordic Solutions at COP23 theme photo
Photographer
Ricky John Molloy
En ambisiøs klimaagenda er en viktig del av de nordiske landenes tiltak for å nå de globale bærekraftmålene. På FNs klimatoppmøte COP23 6.–17. november inviterer Nordens paviljong til debatt om hvordan nordiske løsninger kan bidra til å løse de globale klimautfordringene.

Under hovedoverskriften Nordic Solutions to Global Challenges trekker Nordens paviljong paralleller til de globale bærekraftmålene, med fokus på gjennomførbare og kostnadseffektive løsninger som kan tas i bruk i større skala.

Bærekraftig forbruk og produksjon får en egen temadag, og dette er en tematikk som går igjen på de nordiske temadagene om mat og bioøkonomi. En spesiell temadag vies til nordiske energiløsninger, men energispørsmålene er selvskrevne også på temadagene om bærekraftig byplanlegging og regional utvikling, Arktis, finansiering og klimalovgivning.

Hele programmet, som koordineres av Nordisk ministerråd, finnes på nettsiden norden.org/cop23.

Hovedbudskap i direktesending

En uoffisiell morgenprat med en nordisk eller internasjonal profil innleder hver dag i den nordiske monteren, mens en sammenfattende ettermiddagsbriefing knytter sammen hovedpoengene fra temadagen og trekker paralleller til de pågående klimaforhandlingene. Disse samtalene direktesendes på Facebook Live.

Følg Facebook-arrangementet Nordic Climate Solutions at COP23 for å få oppdateringer om direktesendinger og delta i diskusjonene om #nordicsolutions på Twitter.

-->-->-->-->