Nordiska rådet möter ryska politiker i Oslo

14.03.18 | Nyhet
Stortinget
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Ett dussintal ryska politiker gästar Nordiska rådet och Stortinget i Oslo den 19-21 mars. Besöket är en del av det årliga parlamentariska utbytet mellan de nordiska länderna och Ryssland. Värd för mötet är Nordiska rådets president, Michael Tetzschner.

Under sitt besök ska de ryska gästerna bland annat möta norska Stortingets utrikes- och försvarsutskott samt delegationen för arktiskt samarbete. Dessutom får gästerna bekanta sig med det norska mediesystemet via ett besök på public service-bolaget NRK.

- Vi ska ta emot och vara värdar för den ryska delegationen, som representerar det officiella Ryssland. Norden ska vara intressered av en korrekt och affärsmässig kontakt med alla grannländer, säger Nordiska rådets president Michael Tetzschner.

Hoppas på informativt utbyte

Han betonar att Norden kännetecknas av en stark politisk gemenskap, där de enskilda länderna tillvaratar sina intressen via egna utrikesdepartement och via egen diplomati i internationella, multilaterala organisationer.

- Nordiska rådet har ingen egen, i betydelsen övernationell, utrikespolitik utöver det som är gemensamma ståndpunkter i de nordiska länderna. Detta styr rådet i vårt internationella arbete. Vi hoppas icke desto mindre att besöket ska bjuda på ett upplysande och informativt utbyte för dem som deltar, säger Tetzschner.

Årlig tradition

Det parlamentariska utbytet mellan Nordiska rådet och Ryssland är en årlig tradition som inleddes 1992 och har fortsatt även under de senaste åren, trots ökad spänning mellan väst och Ryssland. Under de senaste åren har ett femtontal ryska politiker bjudits in varje år till ett nordiskt land. Värdskapet roterar mellan de fem nordiska länderna.

Syftet med de årliga mötena är att främja det parlamentariska utbytet mellan länderna.

De ryska politikerna består både av medlemmar av statsduman, federationsrådet och regionala parlament, främst från den nordvästliga delen av Ryssland som gränsar till Norden.

Contact information