Nordisk råd møter russiske politikere i Oslo

14.03.18 | Nyhet
Stortinget
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Et drøyt titall russiske politikere gjester Nordisk råd og Stortinget i Oslo 19.–21. mars. Besøket er en del av den årlige parlamentariske utvekslingen mellom de nordiske landene og Russland. Vert for møtet er Nordisk råds president Michael Tetzschner.

Under besøket skal de russiske gjestene blant annet møte Stortingets utenriks- og forsvarskomité samt delegasjonen for arktisk samarbeid. Dessuten får gjestene bli kjent med det norske mediesystemet via et besøk hos allmennkringkasteren NRK.

– Vi skal ta imot og være vertskap for den russiske delegasjonen, som representerer det offisielle Russland. Norden må være interessert i en korrekt og forretningsmessig kontakt med alle land som omgir oss, sier Nordisk råds president Michael Tetzschner.

Håper på informativ utveksling

Han understreker at Norden kjennetegnes av et sterkt politisk fellesskap, der de enkelte landene ivaretar sine interesser gjennom egne utenriksdepartementer og gjennom diplomati i internasjonale, multilaterale organisasjoner.

– Nordisk råd har ingen egen, i betydningen overnasjonal, utenrikspolitikk ut over det som er felles holdninger i de nordiske landene. Dette vil også være styrende for rådet i vårt internasjonale arbeid. Vi håper likevel at besøket kan gi opplysende og informativt utbytte for dem som deltar, sier Tetzschner.

Årlig tradisjon

Den parlamentariske utvekslingen mellom Nordisk råd og Russland er en årlig tradisjon som ble innledet i 1992 og har fortsatt også de senere årene, til tross for økt spenning mellom Vesten og Russland. De senere årene har rundt femten russiske politikere blitt invitert til et nordisk land hvert år. Vertskapet roterer mellom de fem nordiske landene.

Hensikten med de årlige møtene er å fremme den parlamentariske utvekslingen mellom landene.

Gruppen av russiske politikere består både av medlemmer av statsdumaen, føderasjonsrådet og regionale parlamenter, framfor alt fra den nordvestlige delen av Russland, som grenser til Norden.

Kontakt