Nordiska rådet ställer in temasessionen i Helsingfors

13.03.20 | Nyhet
Riksdagen
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

Riksdagshuset i Helsingfors.

Nordiska rådets temasession i Helsingfors den 30-31 mars ställs in. Rådets presidium fattade beslutet som en följd av den senaste tidens utveckling av coronasmittan.

- Beslutet att ställa in temasessionen står helt i samklang med de åtgärder som myndigheterna i de nordiska länderna har vidtagit den senaste tiden i kampen mot coronasmittan. Nordiska rådet följer samma linje som de nationella myndigheterna och därför avlyser vi mötena i Helsingfors, säger Nordiska rådets president Silja Dögg Gunnarsdóttir.

På temasessionen var det bland annat tänkt att hålla en debatt om hur de nordiska länderna kan försvara demokratin mot desinformation och falska nyheter.

Det presidiemöte och de utskottsmöten som skulle ha ordnats i samband med temasessionen i Helsingfors ställs också in. De ärenden som finns på dagordningarna kan vid behov behandlas på distans eller på andra sätt.

Temasessionen är ett av Nordiska rådets fem årliga möten. Deltagare på sessionen är rådets 87 medlemmar från alla fem nordiska länder samt Färöarna, Grönland och Åland. Dessutom deltar ett stort antal tjänstemän och inbjudna gäster.

Årets temasession skulle ha hållits i Finlands riksdag i Helsingfors.

Kontakt