Nordisk råd avlyser temasesjonen i Helsingfors

13.03.20 | Nyhet
Riksdagen
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

Riksdagshuset i Helsingfors.

Nordisk råds temasesjon i Helsingfors 30.–31. mars avlyses. Rådets presidium fattet vedtaket som en følge av utviklingen i koronasmitten den senere tiden.

– Vedtaket om å avlyse temasesjonen harmonerer med tiltakene myndighetene i de nordiske landene nylig har innført i kampen mot koronasmitten. Nordisk råd følger samme linje som de nasjonale myndighetene, og derfor avlyser vi møtene i Helsingfors, sier Nordisk råds president Silja Dögg Gunnarsdóttir.

På temasesjonen var det blant annet meningen at det skulle holdes en debatt om hvordan de nordiske landene kan forsvare demokratiet mot desinformasjon og falske nyheter.

Presidiemøtet og utvalgsmøtene som skulle vært avholdt i forbindelse med temasesjonen i Helsingfors, avlyses også. Sakene som står på dagsordenen, kan ved behov behandles på distanse eller på andre måter.

Temasesjonen er et av Nordisk råds fem årlige møter. Deltakere på sesjonen er rådets 87 medlemmer fra alle de fem nordiske landene samt Færøyene, Grønland og Åland. Dessuten deltar en rekke tjenestemenn og inviterte gjester.

Årets temasesjon skulle blitt avholdt i Finlands riksdag i Helsingfors.

Kontakt