Nytt verktyg för inrapportering av gränshinder fick flygande start

03.12.21 | Nyhet
Samarbetsministrarna och gränsregionala informationstjänster på sessionen 2021.

Samarbetsministrarna och gränsregionala informationstjänster på sessionen 2021.

Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org

De nordiska samarbetsministrarna och Nordiska rådets president samt vicepresident tillsammans med de gränsregionala informationstjänsterna på Nordiska rådets session i Köpenhamn 2021.

Ett nytt digitalt verktyg för inrapportering av problem som drabbar dem som arbetar och verkar i de nordiska gränsregionerna har öppnat. Verktyget lanserades för en månad sedan och har fått en flygande start. Flera gränsproblem har redan rapporterats in.

Det nya verktyget riktar sig till både privatpersoner och företagare som jobbar och verkar över gränserna i gränsregionerna Sverige-Danmark, Sverige-Finland, Sverige-Norge, Finland-Sverige och Finland-Norge.

Med hjälp av det nya verktyget kan den som upplever ett gränsproblem snabbt och enkelt rapportera in sitt ärende digitalt och även föreslå lösningar på hur det kan åtgärdas.

Tanken är att göra arbetet med gränsproblem effektivare och även mer transparent. Det nya verktyget ger möjlighet för den som rapporterat in ett problem att följa sitt ärende genom hela processen.

Underlättar jobbet med gränshinder

Verktyget underlättar också arbetet i de tre nordiska gränsregionala informationstjänsterna Öresunddirekt, Nordkalottens Gränstjänst och Grensetjänsten Norge-Sverige. Sedan tidigare har de ett uppdrag att rapportera in potentiella gränshinder till Gränshinderrådet. Nu får de nya möjligheter att identifiera gränsproblem och tillsammans arbeta effektivare för att underlätta livet för de tiotusentals gränspendlare och företag som verkar i gränsregionerna.

- Vi ser tydligt att det finns en efterfrågan på den här typen av verktyg. Lanseringen skedde för en månad sedan och redan nu har vi fått in ett hundratal rapporteringar om olika problem. Detta kommer att vara till stor hjälp i både vårt gränshinderarbete och vårt informationsarbete för de som bor och verkar i våra gränsregioner, säger Oskar Danielsson på Grensetjensten Norge-Sverige.

Samarbetsministrarna finansierade

Det är de gränsregionala informationstjänsterna som har utvecklat verktyget. För finansieringen stod de nordiska samarbetsministrarna, som beviljade en miljon danska kronor för projektet 2019.

- De nordiska ländernas vision är att vi ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. Gränshinderarbetet är av stor betydelse för förverkligandet av visionen; den fria rörligheten är en hörnsten i det nordiska samarbetet. Jag är mycket nöjd över att det nya verktyget nu har tagits i bruk och att det har fått ett så gott mottagande. Jag är övertygad om att verktyget kan bli ett viktigt bidrag till arbetet med att underlätta livet för dem som bor och verkar i gränsregionerna, säger Thomas Blomqvist, som är ordförande för de nordiska samarbetsministrarna under 2021.

Verktyget lanserades i samband med Nordiska rådets session i Köpenhamn den 1-4 november och där fick samarbetsministrarna en möjlighet att träffa informationstjänsterna och se hur verktyget fungerar.

Arbetet med fri rörlighet i Norden prioriteras högt i Nordiska ministerrådet. Ministerrådets egen informationstjänst Info Norden, med kontor i samtliga medlemskänder, har liksom de regionala informationstjänsterna också ett uppdrag att rapportera in gränshinder som de får vetskap om i kontakten med invånare och företag som flyttar, pendlar och verkar mellan de nordiska länderna.