Nytt verktøy for innrapportering av grensehindre fikk en pangstart

03.12.21 | Nyhet
Samarbetsministrarna och gränsregionala informationstjänster på sessionen 2021.

Samarbetsministrarna och gränsregionala informationstjänster på sessionen 2021.

Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org

De nordiske samarbeidsministrene og Nordisk råds president og visepresident sammen med de grenseregionale informasjonstjenestene på Nordisk råds sesjon i København 2021.

Et nytt digitalt verktøy for innrapportering av problemer som rammer dem som jobber og har virksomhet i de nordiske grenseregionene, er åpnet. Verktøyet ble lansert for en måned siden og har fått en pangstart. Flere grenseproblemer er allerede rapportert inn.

Det nye verktøyet retter seg mot både privatpersoner og næringsdrivende som jobber og har virksomhet over grensene i grenseregionene Norge-Sverige, Norge-Finland, Sverige-Danmark og Sverige-Finland.

Ved hjelp av det nye verktøyet kan den som opplever et grenseproblem, raskt og enkelt rapportere inn saken digitalt og også foreslå løsninger.

Tanken er å gjøre arbeidet med grenseproblemer mer effektivt og også mer transparent. Det nye verktøyet gir den som rapporterer inn et problem, mulighet for å følge saken gjennom hele prosessen.

Letter arbeidet med grensehindre

Verktøyet letter også arbeidet i de tre nordiske grenseregionale informasjonstjenestene Øresunddirekt, Nordkalottens grensetjeneste og Grensetjänsten Norge–Sverige. Fra før har de i oppdrag å rapportere inn potensielle grensehindre til Grensehinderrådet. Nå får de nye muligheter til å identifisere grenseproblemer og sammen arbeide mer effektivt for å gjøre livet lettere for de mange tusen grensependlerne og bedriftene som holder til i grenseregionene.

– Vi ser tydelig at det er etterspørsel etter denne typen verktøy. Lanseringen skjedde for en måned siden, og allerede nå har vi fått inn et hundretall rapporteringer om ulike problemer. Dette vil være til stor hjelp både i grensehinderarbeidet og i informasjonsarbeidet for dem som bor og er virksomme i grenseregionene våre, sier Oskar Danielsson hos Grensetjänsten Norge–Sverige.

Samarbeidsministrene finansierte

Det er de grenseregionale informasjonstjenestene som har utviklet verktøyet. For finansieringen sto de nordiske samarbeidsministrene, som bevilget en million danske kroner til prosjektet i 2019.

– De nordiske landenes visjon er at vi skal være verdens mest bærekraftige og integrerte region i 2030. Grensehinderarbeidet er av stor betydning for at visjonen skal bli virkelighet; den frie bevegeligheten er en hjørnestein i det nordiske samarbeidet. – Jeg er veldig fornøyd med at det nye verktøyet nå er tatt i bruk, og at det har fått så god mottakelse. Jeg er overbevist om at verktøyet kan bli et viktig bidrag til arbeidet med å gjøre livet lettere for dem som bor og har sin virksomhet i grenseregionene, sier Thomas Blomqvist, som er leder for de nordiske samarbeidsministrene i 2021.

Verktøyet ble lansert i forbindelse med Nordisk råds sesjon i København 1.–4. november, og der fikk samarbeidsministrene en mulighet for å treffe informasjonstjenestene og se hvordan verktøyet fungerer.

Arbeidet med fri bevegelighet i Norden prioriteres høyt i Nordisk ministerråd. Ministerrådets egen informasjonstjeneste Info Norden, med kontor i samtlige medlemsland, har i likhet med de regionale informasjonstjenestene også i oppdrag å rapportere inn grensehindre som de får kjennskap til i kontakt med innbyggere og bedrifter som flytter, pendler og har virksomhet mellom de nordiske landene.