Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Dansk.

Afstemningsresultater

Her finder du alle afstemningsresultater fra Nordisk Råds 69:e session 2017 i Helsingfors

Betänkande över medlemsförslag om et stärkt nordiskt samarbete för att värna flyktingar och asylrätten A 1694/välfärd

51 personer stemte for, 13 personer stemte imod og 2 afstod fra at stemme.

Udvalget for Velfærd i Nordens rekommandation blev godkendt - ikke foretage sig yderligere

 

Betänkande över medlemsförslag om flyktinginvandring och arbetsmarknadspolitik A 1688/tillväxt

57 personer stemte for, 9 personer stemte imod og 1 afstod fra at stemme.

Udvalget for Vækst og Udvikling i Nordens rekommandation blev godkendt Rek. 18/2017/tillväxt

 

Betænkning over ministerrådsforslag om Nordplus 2018-2022 B 316/kultur

64 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen afstod fra at stemme.

Udvalget for Kundskab og Kultur i Nordens rekommandation blev godkendt Rek. 19/2017/kultur

 

Betænkning over ministerrådsforslag vedr. arbejdslivssektorens samarbejdsprogram for 2018-2021 B 317/vækst

64 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen afstod fra at stemme.

Udvalget for Vækst og Udvikling i Nordens rekommandation blev godkendt Rek. 20/2017/vækst

 

Presidieforslag om internasjonal strategi for Nordisk Råd 2018-2022 A 1740/præsidiet

63 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen afstod fra at stemme.

Præsidiets rekommandation blev godkendt IB 2/2017

 

Betænkning over medlemsforslag om det nordiske borgerskab A 1668/medborger

61 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen afstod fra at stemme.

Udvalget for Velfærd i Nordens rekommandation blev godkendt Rek. 21/2017/medborger og Rek. 22/2017/medborger

 

Betänkande över medlemsförslag om digitalisering i Norden A 1725/tillväxt

60 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen afstod fra at stemme.

Udvalget for Vækst og Udvikling i Nordens rekommandation blev godkendt Rek. 23/2017/tillväxt

 

Betænkning over medlemsforslag om evaluering af alle afsluttede nordiske projekter A 1686/præsidiet

49 personer stemte for, 13 personer stemte imod og ingen afstod fra at stemme.

Præsidiets rekommandation blev godkendt - ikke foretage sig yderligere

 

Betænkning over medlemsforslag om Nordisk Råds Litteraturpriser A 1705/kultur

62 personer stemte for, ingen stemte imod og 1 afstod fra at stemme.

Udvalget for Kundskab og Kultur i Nordens rekommandation blev godkendt Rek. 24/2017/kultur

 

Betänkande över medlemsförslag om att förstärka fredsförmedling som ett nordiskt varumärke A 1698/presidiet

62 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen afstod fra at stemme.

Præsidiets rekommandation blev godkendt Rek. 25/2017/presidiet og IB 3/2017 

 

Betænkning over Ministerrådsforslag om Nordisk Ministerråds samlede budget 2018 B 318/præsidiet; C 2/2017

53 personer stemte for, 1 stemte imod og 6 afstod fra at stemme.

Præsidiets rekommandation blev godkendt Rek. 26/2017/præsidiet

 

Betänkande över ministerrådsförslag om ett nytt program för genomförandet av Agenda 2030 B 315/hållbart

62 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen afstod fra at stemme.

Udvalget for et Holdbart Nordens rekommandation blev godkendt Rek. 27/2017/hållbart

 

Præsidieforslag om Nordisk Råds arbejde med Agenda 2030 A 1730/presidiet

62 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen afstod fra at stemme.

Præsidiets rekommandation blev godkendt IB 4/2017

 

Betänkande över medlemsförslag om att förstärka konsumenternas roll i kampen mot klimatförändringarna A 1710/hållbart

55 personer stemte for, ingen stemte imod og 7 afstod fra at stemme.

Udvalget for et Holdbart Nordens rekommandation blev godkendt Rek. 28/2017/hållbart

 

Betænkning over ministerrådsforslag om Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram, "Nordisk partnerskab for Arktis" 2018-2021 B 319/præsidiet

62 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen afstod fra at stemme.

Præsidiets rekommandation blev godkendt Rek. 29/2017/præsidiet

 

Utvalgsforslag om sjøfartssikkerhet i arktiske havområder A 1721/holdbart

62 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen afstod fra at stemme.

Udvalget for et Holdbart Nordens rekommandation blev godkendt Rek. 30/2017/holdbart

 

Betänkande över medlemsförslag om godkännande av alla de nordiska ländernas nationalspråk som officiella arbetsspråk i Nordiska rådet A 1685/presidiet

54 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen afstod fra at stemme.

Præsidiets rekommandation blev godkendt IB 5/2017

 

Afstemning om udsættelse af behandling af betænkning over medlemsforslag om Færøernes deltagelse i alle nordiske aftaler og konventioner A 1704/præsidiet og betænkning over Landsstyreforslag om Færøernes ansøgning om at blive fuldgyldigt medlem af Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og omfattet af alle nordiske aftaler og konventioner B 313/præsidiet

53 personer stemte for, 7 stemte imod og 1 afstod fra at stemme.

Beslutningen om at udsætte behandlingen af betænkningerne blev vedtaget - behandling af Præsidiets betænkning over A 1704/præsidiet og behandling af Præsidiets betænkning over B 313/præsidiet udsættes

 

Betænkning over medlemsforslag om at afskaffe geoblocking A 1720/kultur

59 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen afstod fra at stemme.

Udvalget for Kundskab og Kulturs rekommandation blev godkendt Rek. 31/2017/kultur

 

Færdigbehandling og opretholdelse rekommandationer, fremstillinger og interne beslutninger Dokument 16/2017

50 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen afstod fra at stemme.

Dokument 16/2017 blev godkendt