Michael Tetzschner, Nordiska rådets president 2018

02.11.17 | Nyhet
Michael Tetzschner
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Michael Tetzschner är i nordiska anda född i Köpenhamn, men uppvuxen i Oslo. Han representerar partiet Høyre och har suttit i Stortinget sedan den 1 oktober 2009. Han har även varit medlem i Nordiska rådet sedan dess.

Michael Tetzschner är i dag ordförande för den norska delegationen i Nordiska rådet och vice ordförande i Den konservativa gruppen. Han är utbildad jurist och skiljenämndsdomare. Som vice president för Nordiska rådet får Tetzschner med sig Martin Kolberg från Den socialdemokratiska gruppen.

Den nya presidenten och vice presidenten övertar ledningen för Nordiska rådet vid årsskiftet.

Under Norges ordförandeskap 2018 fortsätter arbetet med att avlägsna gränshinder mellan de nordiska länderna och öka den nordiska nyttan för 26 miljoner invånare. Det norska ordförandeskapet kommer under 2018 att speciellt prioritera förstärkningen av nordiskt samarbete inom hälsa, utbildning, marina frågor och försvar. Med ett starkt nordiskt samarbete inom bland annat hälsoteknologi, integrering, havsmiljö och försvar vill vi säkerställa hållbara, stabila och trygga nordiska samhällen även i framtiden.