Carbon Action - Finland

Carbon Actionn
Photographer
norden.org
Forskningsbaserad förändring av vår livsmedelsproduktion och vårt jordbruk till regenerativ praxis.

Carbon Action är nominerat till Nordiska rådets miljöpris 2021.

Det beräknas att det lagras 1 500–2 400 gigaton kol i det översta jordlagret, som sträcker sig till ett djup på 1-2 meter. Det är cirka tre gånger mer än den totala kolmängden i hela atmosfären. Det är även omkring 300-500 gånger de årliga CO2-utsläppen orsakade av fossila bränslen. Bara en liten förändring i kollagren i marken har således stor betydelse för CO2-innehållet i atmosfären. För att vända den globala, och också den nordiska utvecklingen, och skapa mer kolbindning i marken, måste vi förstå hur kol fungerar i marken. Carbon Action-nätverket, startat av Baltic Action Group, samlar lantbrukare, rådgivare, forskare, företag och beslutsfattare för detta arbete. Ett hundratal kollagerföretag inom Carbon Action-projektet testar metoder för regenerativ odling och erfarenheterna delas i nätverket. Kol och livsmedel odlas således samtidigt. Projektet förenar aktörer och utför vetenskaplig forskning av hög kvalitet, och det har skapats ett omfattande regenerativt forskningsnätverk genom projektet.

Ett viktigt mål med Carbon Actions forskning är att skapa en vetenskapligt validerad metod för att verifiera markens kolbindning. För att illustrera verkningarna av kolbindning har appen Pelto-Observatorio utvecklats. Appen övervakar kolbindningen hos 20 Carbon Action-företag och intensiva testområden i realtid. Resultaten från verifikationssystemet kan i vid utsträckning användas som underlag för beslutsfattande och serviceutveckling. Carbon Action-projektet är således av stor betydelse för det nordiska miljöarbetet, och därför är Carbon Action nominerat till Nordiska rådets miljöpris 2021.

Om årets tema: Hållbara livsmedelssystem

När livsmedelsproduktionen är hållbar, produceras livsmedlen i så stor utsträckning som möjligt lokalt och med miljömässigt hållbara metoder. Inom jordbruk läggs det primärt vikt vid att cirkulera växtnäringen och vid miljövänliga jordbruksmetoder, som tar hänsyn till utsläpp av växthusgaser och koldioxidbindning, biologisk mångfald och god förvaltning av vattenresurser. Djurhållning och fiskavel tar miljöansvar och följer värden av en hög djurskyddsetisk standard. Naturresurser som används till mat, till exempel vilt, vild fisk och andra naturprodukter, utnyttjas klokt.

När råvaror förädlas till livsmedelsprodukter, bevaras deras näringsinnehåll så gott som möjligt. Det förekommer inget resursspill inom livsmedelsindustrin, produkter förpackas på ett energieffektivt sätt, och distributionens miljöavtryck minimeras. Företag och butiker erbjuder kunderna hållbara alternativ och minimerar dessutom matspill genom egna åtgärder. Konsumenternas mat baseras på miljömässigt hållbara alternativ, till exempel vegetarisk mat anpassad efter årstiden. Vi äter så många kalorier som vi behöver, ingen mat går till spillo, och organiskt avfall återvinns.