Lars Sund

Lars Sund
Fotograf
Laurent Denimal
Lars Sund: Där musiken började. Roman, Förlaget, 2018. Nominerad till Nordiska rådets litteraturpris 2019.

Motivering:

Lars Sunds roman Där musiken började är andra delen i en trilogi med handlingen förlagd till kuststaden Jakobstad i svenskspråkiga Österbotten i Finland. Den är samtidigt ett helt fristående verk, som inte förutsätter kännedom om trilogins första del, Tre systrar och en berättare, som utkom 2014.

I Där musiken började målar Sund upp ett brett persongalleri kring de tre systrarnas vidare öden från 1950-tal till 1990, och här är det särskilt deras barn som står i fokus. Systrarna har gjort en klassresa, på olika sätt: Ulla-Maj är lärarinna, sedermera skoldirektör och riksdagsledamot, Maggi är gift med den alkoholiserade affärsmannen Göran och mån om familjens fasad, Iris är lesbisk och skådespelerska.

Ulla-Maj och Maggi är centrala personer i verket, fint och skarpsinnigt tecknade. Bokens huvudperson är dock Alf Holm, son till Ulla-Maj och bilmontören Elis. Med ”absolut gehör” men hämmad av sin uppåtsträvande mor växer han upp utan att ta någon aktiv del i stadens blomstrande musikliv, modern har bestämt att han ska bli lärare. Skolan är en väsentlig byggsten i Ulla-Majs sociala strävan, medan hennes son förhåller sig mera ambivalent.

Hur Alf hittar ett sätt att förverkliga sig själv, genom att återknyta till barndomens Amerika, och genom kärleken, är ett huvudtema i boken. Här intar också Maggis döttrar, Neppe, Hajje och Bambi viktiga roller. Den alltigenom närvarande berättaren håller låg profil, men låter oss ta del av sin egen historia och sina egna synpunkter. Han är klasskamrat till Alf och hör liksom denne till den första generationen tonåringar, med allt vad därtill hör av populärmusik, teknisk utveckling, internationalisering, sexuell frigörelse och uppror.

Sund rör sig ledigt mellan tider och miljöer och fångar skickligt, i vad han själv kallar ett ”symfoniskt upplägg” med fyra satser och en avslutande coda, inte bara enskilda människoöden utan en hel socialhistorisk utveckling. Det handlar om hur klassresan fortsätter med andra villkor och förtecken hos en ny generation, om hur tid och miljö hämmar respektive frigör.

Sunds fabulerings- och formuleringsglädje har få motstycken i den samtida svenskspråkiga litteraturen, han är en rapsod som skickligt väver ihop alltsamman till en fullödig helhet. Nästan omärkligt och skenbart mödolöst skapar Sund en hel värld i miniatyr, ett stycke mentalitetshistoria om 1900-talets andra hälft med dess framåtanda och experimentlusta.

Där musiken började är Lars Sunds tionde bok. Sund, född 1953, debuterade 1974 med diktsamlingen Ögonblick, skrev så två omtalade nyckelromaner, Natten är ännu ung och Vinterhamn, och fick sitt genombrott med den så kallade Siklaxtrilogin, Colorado Avenue, Lanthandlerskans son och Eriks bok. De två första delarna av trilogin har filmatiserats. Sund är också fågelkännare, och har publicerat en essäbok med detta tema, En morgontrött fågelskådares bekännelser.

Lars Sund har belönats med bland annat Runebergspriset 1992, och erhöll Pro Finlandia-medaljen 2014.