Lystbækgaard, inklusive konceptet ”Vandrehyrde” – Danmark

Lystbækgaard
Photographer
Lystbækgaard
Praktisk naturvård av den kustnära ljungheden, en hotad europeisk kulturlandskapstyp.

Lystbækgaard har nominerats till Nordiska rådets miljöpris 2020.

Lystbækgaard nomineras eftersom gården med dess 1 000 moderfår utför ett stort arbete med praktisk naturvård av den kustnära ljungheden, som är en hotad europeisk kulturlandskapstyp. Hednaturen hotas av att driften upphört, men Lystbækgaards sätt att efterlikna det gamla hedbruket med avbränning och vandrande herdar kan återskapa något av hedens biologiska mångfald. De betande fåren äter de växter som ska begränsas, som vresrosen Rosa rugosa, och skapar därmed plats åt mer sällsynta växter och ger nischer åt svampar, insekter, fåglar och andra djur.

Lystbækgaard har praktikanter, herdeelever och unga som gärna vill lära sig om hedens natur och kultur, och förmedling sker till alla målgrupper från förskolor och skolor till bussturister. Lystbækgaard har under 30 år anpassat och utvecklat nordiska får och getter till sitt syfte samt utvecklat och prövat metoder för att skapa mångfald i landskapet genom att flytta nattfållorna och avbetning och med kontrollerade avbränningar på våren.

Därmed har det skapats en hållbar modell, som kan skalas upp och har potential att öka den biologiska mångfalden för de vitt utbredda kulturlandskapen som hotas av igenväxning eller intensiv lantbruksdrift.

Lystbækgaard samarbetar brett i hela Norden med Island, Norge, Sverige, Nordatlanten och Tyskland och delar kunskap och inspirerar andra till att förstå heden som ett storslaget, men hotat kulturlandskap och dess anknytande natur.

”Det är en stor glädje i vårt arbete att uppleva unga människor som vill lära sig herdeyrket och se hur de upptäcker att våra nordiska får är små fantastiska nyttodjur

Berit Kiilerich