Lystbækgaard, inkl. konceptet ”Vandrehyrde” - Danmark

Lystbækgaard
Photographer
Lystbækgaard
Praktisk naturpleje af den kystnære lynghede, en truet europæisk kulturlandskabstype.

Lystbækgaard er nomineret til Nordisk Råds miljøpris 2020.

Lystbækgaard indstilles, fordi gården med dets 1000 moderfår udfører et stort arbejde med praktisk naturpleje af den kystnære lynghede, der er en truet europæisk kulturlandskabstype. Hede-naturen trues af ophørt drift og Lystbækgaards efterligning af fortidens hedebrug med afbrænding og vandrehyrder kan genskabe noget af hedens biodiversitet. De græssende får græsser de planter der skal begrænses f.eks. Rosa rugosa og skaber dermed plads til de mere sjældne planter og giver nicher til svampe, insekter, fugle og andre dyr.

Lystbækgaard har praktikanter, hyrdeelever og unge som gerne vil lære om hedens natur og kultur, og der formidles til alle målgrupper fra børnehaver og skoler til busturister. Lystbækgaard har gennem 30 år tilpasset og udviklet nordiske får og geder til formålet samt udviklet og afprøvet metoder for at skabe diversitet i landskabet ved at flytte nattefolde og afgræsning og med kontrollerede afbrændinger om foråret.

Herved er der skabt en bæredygtig model, der kan skaleres op og har potentiale til at øge den biologiske mangfoldighed for de vidt udbredte kulturlandskaber, der er truede af tilgroning eller intensiv landbrugsdrift.

Lystbækgaard samarbejder bredt i hele Norden med Island, Norge, Sverige, Nordatlanten og Tyskland og deler viden og inspirerer andre til at forstå heden som et storslået, men truet kulturlandskab og den tilknyttede natur.

Det er en stor glæde i vores arbejde at opleve unge mennesker som ønsker at lære hyrdefaget og se hvordan de opdager at vores nordiske får er et lille fantastisk nyttedyr

Berit Kiilerich