Norden måste stå samlat om fotbolls-VM

30.10.19 | Nyhet
Fotball-VM for kvinner
Fotograf
Ritzau Scanpix
Nordiska rådet ger sitt politiska stöd till Norden som arrangör av fotbolls-VM för damer 2027. Det här kom fram efter att de nordiska parlamentarikerna informerades av sex nationella fotbollsförbund under Nordiska rådets session i Stockholm.

De nordiska fotbollsförbunden (Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge och Sverige) har gjort en förstudie om möjligheterna till en gemensam ansökan om FIFA Women’s World Cup 2027. De sex nationella förbunden har fastställt att en eventuell ansökan ska baseras på gemensamma nordiska värderingar, och de förväntar sig att kunna engagera alla de sex länderna med arrangemang vid sidan av mästerskapet. Det skapar entusiasm inom Nordiska rådet.

- Det är en fantastisk möjlighet att sätta Norden på kartan och föra oss ännu närmare varandra när vi ska samarbeta om ett så gigantiskt projekt som fotbolls-VM är. Vi ser att damfotboll har exploderat i popularitet. I vårt utskott var vi rörande eniga om att det här är en chans som vi absolut ska ta, säger ordförande för utskottet för kunskap och kultur, Kjell-Arne Ottosson.

Ett enigt Nordiskt råd

Alla de fyra utskotten i Nordiska rådet informerades om möjligheten till en gemensam Nordisk ansökan. De gillade det de hörde och kommer nu att sända en tydlig politisk signal till alla de nordiska regeringarna. I ett uttalande som alla utskotten ställer sig bakom heter det bland annat:

Utskotten är övertygade om att fördelarna med en gemensam nordisk ansökan är flerfaldiga och bidrar till en rad positiva effekter jämfört med att varje enskilt land skulle ansöka för sig. Ett internationellt sportarrangemang av den storlek som fotbolls-VM för damer är, medför en stor miljöbelastning och kräver stora resurser både ekonomiskt och personalmässigt. Allt det kräver hållbara lösningar. Ett gemensamt arrangemang sprider riskerna samtidigt som alla de nordiska länderna samt Färöarna får ta del av de fördelar som arrangemanget ger.

Glada för stödet

Representanter för alla de sex länderna som ska samarbeta var på plats under Nordiska rådets session och presenterade sina planer. Det kommer att ta minst ett år innan man slutligt beslutar om en gemensam ansökan ska sändas in. Men stödet från Nordiska rådet betyder mycket för de nationella fotbollsförbunden.

- Vi blir väldigt glada för det engagemang som Nordiska rådet visar för vårt initiativ. Att de lyfter fram sidor som jämställdhet och hållbarhet passar alldeles utmärkt in i våra planer, säger Karl-Erik Nilsson, ordförande för Svenska Fotbollförbundet.

Att de lyfter fram sidor som jämställdhet och hållbarhet passar alldeles utmärkt in i våra planer.

Karl-Erik Nilsson, ordförande för Svenska Fotbollförbundet.

Föregångsländer

De nordiska länderna ses ofta som föregångsländer i den organiserade damfotbollen, men jämfört med herrfotbollen är olikheterna i villkoren fortsättningsvis stora. Ett VM på hemmaplan kan bidra till ökad uppmärksamhet och ökade resurser. Det är ett viktigt argument för utskottens stöd till förbundens arbete.

- Efter den här presentationen förstår vi hur stort det här arrangemanget är och vilket lyft det kan blir för turistnäringen. Det har potential att sätta Norden på världskartan på ett helt annat sätt än tidigare. Därtill är det glädjande att så många städer vill vara med på detta. Då blir det konkurrens och inte sa att vi måste tvinga någon till att vara med, säger Pyry Niemi, ordförande för utskottet för tillväxt och utveckling i Norden.

Niemi vill säkerställa att alla de nordiska regeringarna är med på idén och kommer att sända ett brev till de nordiska samarbetsministrarna för att understryka vikten av just regeringarnas stöd.

Nordiska rådet är det officiella organet för samarbetet mellan de nordiska parlamenten. Rådet har 87 medlemmar som kommer från Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland och Åland.