Norden må stå sammen om fotball-VM

30.10.19 | Nyhet
Fotball-VM for kvinner
Photographer
Ritzau Scanpix
Nordisk råd gir sin politiske støtte til Norden som arrangør av fotball-VM for kvinner i 2027. Dette kom fram etter at de nordiske parlamentarikerne ble orientert av seks nasjonale fotballforbund under Nordisk råds sesjon i Stockholm.

De nordiske fotballforbundene (Danmark, Færøyene, Finland, Island, Norge og Sverige) har gjort en forstudie om mulighetene for en felles søknad om FIFA Women’s World Cup 2027.  De seks nasjonale forbundene har fastslått at en eventuell søknad skal baseres på felles nordiske verdier, og de forventer å kunne engasjere alle de seks landene med arrangementer ved siden av mesterskapet. Det skaper begeistring i Nordisk råd.

- Det er en fantastisk mulighet til å sette Norden på kartet og føre oss enda nærmere sammen når vi skal samarbeide om et slikt gigantisk prosjekt som fotball-VM er. Vi ser at kvinnefotball har eksplodert i populæritet. I vårt utvalg var vi rørende enige om at dette er en sjanse som vi absolutt skal ta, sier leder av utvalget for kunskap og kultur, Kjell-Arne Ottosson.

Et samlet Nordisk råd

Det var alle de fire utvalgene i Nordisk råd som ble orientert om muligheten for en felles Nordisk søknad. De likte det de hørte og vil nå sende et tydelige politisk signal til alle de nordiske regjeringene. I en uttalelse som alle utvalgene stiller seg bak heter det blant annet:

Utvalgene er overbevist om at fordelene med en felles nordisk søknad er flerfoldige og bidrar til en rekke positive effekter sammenlignet med at vært enkelt land skulle søkt selv. Et internasjonalt sportsarrangement som den størrelse som fotball-VM for kvinner er medfører en stor miljøbelastning og krever store ressurser både økonomisk og personellmessig. Alt dette krever holdbare løsninger. Et felles arrangement sprer risiko samtidig som alle de nordiske landene samt Færøyene får ta del i de fordeler som arrangementet gir.

Glade for støtten

Representanter for alle de seks landene som vil samarbeide var tilstede under Nordisk råds sesjon og presenterte sine planer. Det vil gå minst et år før man endelig beslutter om det skal sendes en felles søknad. Men støtten fra Nordisk råd betyr mye for de nasjonale fotballforbundene.

- Vi blir veldig glade for det engasjementet som Nordisk råd viser for vårt initiativ. At de løfter frem sider som likestilling og holdbarhet passer aldeles utmerket inn i våre planer, sier Karl Erik Nilsson, president i det svenske fotballforbundet

At de løfter frem sider som likestilling og holdbarhet passer aldeles utmerket inn i våre planer.

Karl Erik Nilsson, president i det svenske fotballforbundet

Foregangsland

De nordiske landene ses ofte som foregangsland i den organiserte kvinnefotballen, men sammenlignet med herrefotballen er ulikhetene i vilkår stadig store. Et VM på hjemmebane kan bidra til økt oppmerksomhet og økte ressurser. Det er et viktig argument for utvalgenes støtte til forbundenes arbeid.

- Etter denne presentasjonen forstår vi hvor stort dette arrangementet er og hvilket løft det kan blir for turistnæringen. De har potensial til å sette Norden på verdenskartet på en helt annen måte enn tidligere. Så er det gledelig at så mange byer vil være med på dette. Da blir det konkurranse og ikke slik at vi må tvinge noen til å være med, sier leder av utvalg for vekst og utvikling i Norden Pyry Niemi.

Niemi vil sikre seg at alle de nordiske regjeringene er med på ideen og vil sende et brev til de nordiske samarbeidsministrene for å understreke viktigheten av nettopp regjeringenes støtte.

Nordisk råd er det offisielle organet for samarbeidet mellom de nordiske parlamentene. Rådet har 87 medlemmer, som kommer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøyene, Grønland og Åland.