Nordens hus är stängt, men vi arbetar fortfarande

12.03.20 | Nyhet
Nordens Hus i København
Fotograf
norden.org
Som en följd av att den danska regeringen har vidtagit stränga åtgärder för att begränsa spridningen av coronaviruset har Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet och Nordisk kulturfond valt att stänga Nordens hus i Köpenhamn.

I linje med rekommendationerna från de danska hälsovårdsmyndigheterna stängs kontoret i minst 14 dagar. Alla arrangemang i Nordens hus är också inställda.  Vårt mål är ändå att fortsätta med det dagliga arbetet genom att medarbetarna jobbar hemifrån. Alla medarbetare kan kontaktas via telefon eller e-post.

De flesta av våra system är upplagda så att arbetsuppgifter kan utföras på distans, men vissa uppgifter kan ta lite längre tid. Nödvändiga möten hålls företrädesvis som videomöten.