Boligstøtte i Danmark

Boligstøtte i Danmark
Her kan du læse om mulighederne for boligstøtte i Danmark

Hvis du bor til leje i en bolig med eget køkken, kan du måske få boligstøtte. Boligstøttens størrelse afhænger af husstandens indkomst og formue, hvor mange børn og voksne der bor i boligen, huslejens størrelse og hvor stor boligen er. Hvis du bor i en andels- eller ejerbolig kan du muligvis få boligstøtte i form af et lån.

Boligstøtte til lejebolig

Hvis du bor til leje i en bolig med eget køkken, kan du måske få boligstøtte.

Hvis I bor flere sammen, er det kun én person, som kan få boligstøtte. Boligstøtten bliver udbetalt til den, der laver ansøgningen eller til boligselskabet, som trækker beløbet fra huslejen.

Hvis du bor i en fremlejet bolig, gælder de normale regler for boligstøtte. Du skal dog sikre dig, at udlejeren af boligen har meldt flytning til folkeregisteret, da personens indkomst ellers kan påvirke din boligstøtte.

Om du har ret til boligstøtte, og hvor meget du i givet fald har ret til, afhænger blandt andet af din husleje, husstandens indkomst, husstandens formue, størrelsen på din bolig, og hvor mange der bor i boligen.

Du kan du søge om boligstøtte på borger.dk.

Du skal huske at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig. For eksempel hvis din indkomst, husleje eller formue ændres, eller hvis nogen flytter ind eller ud af boligen.

Der er særlige regler, der gør at du måske kan få mere boligstøtte, hvis du bor i anvist bolig, får døgnhjælp eller er stærkt bevægelseshæmmet. Se under "særligt for dig" på borger.dk's side om boligstøtte.

Boligstøtte til andels- eller ejerbolig for pensionister

Hvis du modtager førtidspension eller folkepension, er stærkt bevægelseshæmmet eller modtager borgerstyret personlig assistance, kan du søge om boligstøtte som lån til en andels- eller ejerbolig. Det samme gælder, hvis du modtager en tilsvarende udenlandsk pension, som EØS-forordningen om koordinering af de sociale sikringsordninger finder anvendelse på.

Du kan læse mere om lånet og betingelserne under "Særligt for dig" på borger.dk's side om boligstøtte.

Lån til beboerindskud

Hvis du flytter i en almen bolig, der er opført og taget i brug efter 1. april 1964, kan du søge kommunen om lån til beboerindskud. Der kan ydes lån til både lejligheder og enkeltværelser, men du kan ikke søge om lån, hvis du flytter i en almen ungdomsbolig uden selvstændigt køkken. Du kan læse mere på borger.dk.

Mere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.