Guide: flytte fra Finland

Muutto Suomesta ulkomaille
Her kan du læse om, hvilke forberedelser du skal gøre allerede i Finland, før du flytter til udlandet. Forberedelserne afhænger blandt andet af, om der er tale om en midlertidig eller permanent flytning.

Du skal være opmærksom på mange ting, når du flytter fra Finland til udlandet. Herunder finder du information om flytteanmeldelse, folkeregistrering, social sikring, skat, a-kasser og flyttegods.

Flytteanmeldelse i Finland

Hvis der er tale om en midlertidig flytning i en periode, som en længere end 3 måneder, skal man altid indsende en flytteanmeldelse til Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata og FPA. Du skal naturligvis også indsende en flytteanmeldelse hvis flytningen er permanent.

Folkeregistrering i det nye bopælsland

De nordiske lande er omfattet af den nordiske aftale om folkeregistrering, og ifølge denne skal personer, som er bosat i Norden, kun folkeregistreres i ét af de nordiske lande. Det er altid bestemmelserne i det land, man flytter til, som afgør hvor man skal folkeregistreres.

Du skal registreres i det lokale folkeregister i det nye land hvis

  • Du flytter til Grønland i mere end 3 måneder.
  • Du flytter til Norge, Danmark, Island eller Færøerne i mere end 6 måneder.
  • Du flytter til Sverige i mere end 12 måneder.

Hvis du bor i 2 lande på samme tid, skal du registrere dig i det land hvor du opholder dig mest (mindst 183 dage om året).

Du kan finde yderligere information om folkeregistrering i afsnittene Folkeregistrering i Sverige, Norge, Danmark, Island, Færøerne og Grønland.

Social sikring

Når du flytter til udlandet, skal du altid indsende en særlig meddelelse til FPA om flytningen. FPA vurderer på baggrund af meddelelsen, om du stadig kan være socialt sikret i Finland under dit udlandsophold.

Du kan læse mere om social sikring ved flytning til udlandet på siden Hvilket lands sociale sikring er du omfattet af?

Hvis du tidligere har været arbejdsløshedsforsikret i Finland og rejser il udlandet for at arbejde, kan du overføre de forsikringsperioder, du har optjent i Finland, til dit nye arbejdsland. Du kan læse mere på siden Finske ydelser for ledige

Skat

Som hovedregel betaler du skat i det land, hvor du arbejder eller får din indkomst fra. Hvis du bor i et land og arbejder i et andet, kan din indkomst også påvirke beskatningen i dit bopælsland. Derfor skal indkomster både indberettes til skattemyndighederne i bopælslandet og i arbejdslandet.

Du kan læse mere om skat på den nordiske skatteportal Nordisk eTax eller på Info Nordens sider om skat i de forskellige lande.

Andet

Herunder kan du læse mere om flyttegods, køretøjer og kørsel.

Flyttegods

Du finder information om indførsel af flyttegods til det nye bopælsland i de følgende afsnit. Flytning til Åland betragtes som en flytning i Finland.

Hvis du flytter fra Finland og ud af EU (Norge og Island samt Færøerne og Grønland, som ikke er medlemmer af EU), skal du indsende en udførselsangivelse for flyttegods til de finske toldmyndigheder. Man kan frit medbringe flyttegods inden for EU, og det er derfor ikke nødvendigt at anmelde flyttegodset til toldmyndighederne.

Bil

Hvis du flytter til et andet nordisk land med en bil eller et andet køretøj, skal du som regel registrere køretøjet i dit nye bopælsland. Personer, som bor i udlandet, eller som opholder sig midlertidigt i Finland, kan på visse vilkår bruge et udenlandsk registreret køretøj. Du kan læse mere om vilkårene herunder.

Kørekort

Et finsk kørekort giver ret til at køre bil i alle nordiske lande i overensstemmelse med de kategorier, som er angivet på kørekortet. Du kan læse mere herunder.

Guides for tilflyttere

Hvis du flytter til Sverige, Norge, Danmark, Åland, Grønland eller Svalbard, kan du sikkert finde nyttige oplysninger i tjeklisterne herunder.

Yderligere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.