Arbejds- og opholdstilladelse på Færøerne

Arbejds- og opholdstilladelse på Færøerne
Hvis du er statsborger i et nordisk land, kan du frit rejse til Færøerne for at opholde dig, studere og arbejde.

Hvis du er statsborger i et nordisk land, kan du frit rejse til Færøerne for at opholde dig, studere og arbejde. Du behøver hverken have visum, arbejdstilladelse eller opholdstilladelse.

Nordiske statsborgere kan indrejse på Færøerne uden pas. En nordisk statsborger på Færøerne skal dog kunne identificere sig, hvis det er nødvendigt. Det kan være tilfældet, hvis han eller hun skal overnatte på hotel eller lignende. Et kørekort eller et hævekort vil i så fald være tilstrækkeligt.

Kommer du derimod fra et andet land uden for Norden, skal du have arbejds- og opholdstilladelse for at arbejde på Færøerne.

Færøerne er ikke medlem af Den Europæiske Union (EU), og derfor gælder EU-reglerne om fri bevægelighed ikke for Færøerne.

Som udlænding er det dit eget ansvar at få en arbejdstilladelse, hvis reglerne kræver det.

Se vejledning hos udlændingestyrelsen  i Danmark om arbejdstilladelse på Færøerne for udlændinge fra ikke-nordiske lande.

 

Hvis en udlænding rejser ud af Færøerne 

Som udlænding kan din opholdstilladelse bortfalde, hvis du rejser fra Færøerne i længere tid eller opgiver din færøske bopæl. Det gælder også, selvom du har tidsubegrænset opholdstilladelse.

Bortfalder din opholdstilladelse, kan du risikere ikke at kunne vende tilbage til Færøerne igen.

Har du som udlænding boet lovligt på Færøerne i under to år, kan du opholde dig uden for Færøerne i op til 6 måneder.

Har du boet lovligt på Færøerne i over to år, og har du en opholdstilladelse, som kan gøres permanent, kan du opholde sig uden for Færøerne i op til 12 måneder.

Hvis disse tidsbegrænsninger overskrides, bortfalder din opholdstilladelse.

Ophold i udlandet på grund af værnepligt eller tjeneste, der træder i stedet for, regnes ikke med.

Ophold i Grønland eller i Danmark regnes for ophold i udlandet.

Du kan søge om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

 

For mere information kontakt Útlendingastovan.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.