Guide: flytte til Færøyene

Færøerne
Fotograf
norden.org
Her kan du lese om de viktigste tingene du må tenke på og vite når du flytter til Færøyene.
Arbeids- og oppholdstillatelse

Hvis du er statsborger i et nordisk land, kan du fritt reise til Færøyene for å bo og jobbe der. Du trenger verken å ha visum, oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse.

Flyttegods

Flyttegods til Færøyene som er nyere enn et halvt år, er tollpliktig. Det er ulovlig å ta med tobakk, alkohol og matvarer som flyttegods.

Ved innreise til Færøyene er det er begrensninger på hvor mye du kan ta med av tollfri alkohol, sigaretter, parfyme osv.  Mer detaljert informasjon finner du på TAKS’ nettside.

Folkeregistrering

Hvis du flytter til Færøyene fra et nordisk land og har planer om å være der lenger enn 6 måneder, skal du melde flytting til tilflyttingskommunen senest 5 dager etter ankomst.

Merk at du i noen land også må melde flytting til folkeregisteret i landet du flytter fra.

Elektronisk legitimasjon på Færøyene – Samleikin

Samleikin er innbyggernes innlogging til digitale selvbetjeningsløsninger på Færøyene. Du kan bestille Samleikin på nettsiden www.samleikin.fo eller ved å henvende deg personlig til Samleikin Service Desk i Tórshavn.

Videresending av post

Du må kontakte postvesenet i landet du flytter fra, for å høre nærmere om mulighetene du har for få posten ettersendt til den nye adressen din på Færøyene.

Bolig

Det finnes flere forskjellige boligformer på Færøyene: private leieboliger, offentlige leieboliger, studentboliger, midlertidige boliger gjennom arbeidsplasser og mulighet for huskjøp. Det er visse begrensninger på hvem som har rett til å eie fast eiendom på Færøyene.

Bil

Hvis du flytter til Færøyene, er hovedregelen at bilen din må registreres senest 14 dager etter at du har flyttet. Innenfor samme frist på 14 dager må bilen også til inspeksjon og godkjennes hos biltilsynet Akstovan.

Førerkort

Hvis du har et førerkort som er utstedt i et EU-land, Norge eller Island, kan du bruke det på Færøyene.

Skatt

For å kunne motta lønn og betale skatt er det nødvendig med en færøysk bankkonto.

Du kan kontakte TAKS for mer informasjon i ditt spesifikke tilfelle.

Trygd

Hvilket lands trygdesystem du er omfattet av, har betydning for hvilke lands regler som gjelder for pensjon, arbeidsledighetsforsikring, sykepenger, familieytelser, foreldrepermisjon med mer. Som hovedregel tilhører du trygdesystemet i landet der du arbeider. Hvis du ikke er i arbeid, tilhører du som hovedregel trygdesystemet i landet du bor i. Det finnes imidlertid mange spesielle situasjoner. Derfor bør du kontakte myndighetene i landet der du bor, jobber eller studerer, hvis du er i tvil.

Pensjon

Hvis du er dansk statsborger eller omfattet av lovgivningen i et nordisk land, kan du som hovedregel ta med deg pensjonen din til et annet nordisk land. Du kan ikke ta med deg din færøyske pensjon til Danmark eller Grønland. I stedet må du søke om dansk eller grønlandsk pensjon.

A-kasse

Hvis du flytter fra et annet nordisk land til Færøyene, kan opptjeningstiden din i arbeidsledighetsforsikringen overføres til den færøyske arbeidsledighetsforsikringen. Kontakt din arbeidsledighetskasse for å høre mer.

Helsetjenester og helsekort

Alle personer som er bosatt på Færøyene, har rett til helsetjenester i henhold til gjeldende lov om helseforsikring. Personer som har fylt 18 år og er omfattet av lovgivningen, betaler et beløp av skattepliktig inntekt til den færøyske offentlige helseforsikringen Heilsutrygd.

Kjæledyr

Det er ikke tillatt å ta med kjæledyr på feriereiser eller midlertidige opphold på Færøyene.  Heller ikke hunder eller katter. Du kan bare innføre kjæledyr til Færøyene hvis du bor på Færøyene eller flytter permanent til Færøyene.

Stemmerett

Hvis du har fylt 18 år, er dansk statsborger og er folkeregistrert på Færøyene, har du stemmerett til det færøyske parlamentet, Lagtinget.

Hva må du tenke på i landet du flytter fra?
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.