Guide: Flytta till Färöarna

Færøerne
Fotograf
norden.org
Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du ska tänka på och veta när du flyttar till Färöarna.
Arbets- och uppehållstillstånd

Om du är medborgare i ett nordiskt land kan du fritt resa till Färöarna för att bo och arbeta där. Du behöver varken ha visum, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd.

Flyttgods

Flyttgods till Färöarna som är nyare än sex månader är tullpliktigt. Det är olagligt att föra in tobak, alkohol och livsmedel som flyttgods.

När du reser till Färöarna finns det begränsningar för hur mycket tullfri sprit, tobak, parfym med mera du får ta med dig.  Mer detaljerad information hittar du på Taks webbplats.

Folkbokföring

Om du flyttar till Färöarna från ett nordiskt land och planerar att stanna på Färöarna längre än sex månader måste du anmäla din flytt till din nya kommun inom fem dagar efter ankomsten.

Observera att du i vissa länder även ska anmäla flytt till folkbokföringsregistret i det land du flyttar från.

Elektronisk legitimation på Färöarna – Samleikin

Samleikin är den färöiska e-legitimationen med vars hjälp du loggar in på digitala självbetjäningstjänster på Färöarna. Du kan beställa Samleikin på www.samleikin.fo eller genom att personligen kontakta Samleikin Service Desk i Torshamn.

Eftersändning av post

Kontakta posten i det land du flyttar från om du vill få din post eftersänd till din nya adress på Färöarna.

Bostad

Det finns olika typer av bostäder på Färöarna: privata hyresbostäder, allmännyttans hyresbostäder, studentbostäder, tillfälliga bostäder genom arbetsplatser och möjlighet till husköp. Det finns vissa begränsningar för vem som har rätt att äga fastigheter på Färöarna.

Bil

Om du flyttar till Färöarna ska du i regel registrera din bil inom 14 dagar från flytt. Under dessa 14 dagar ska bilen också besiktigas och godkännas av Akstovan.

Körkort

Om du har ett körkort utfärdat i ett EU-land, Norge eller Island kan du använda det på Färöarna.

Skatt

För att kunna ta emot lön och betala skatt behöver du ett färöiskt bankkonto.

Du kan kontakta Taks för mer information i ditt specifika fall.

Socialförsäkring

Vilket land du är socialförsäkrad i har betydelse för vilket lands regler som gäller för pension, arbetslöshetsförsäkring, sjukpenning, familjeförmåner, föräldraledighet med mera. I regel omfattas du av socialförsäkringslagstiftningen i det land du arbetar i. Om du inte arbetar omfattas du vanligtvis av socialförsäkringslagstiftningen i det land du bor i. Men det finns många specialfall. Du bör därför kontakta myndigheterna i det land du bor, arbetar eller studerar i om du är osäker.

Pension

Om du är dansk medborgare eller omfattas av lagstiftningen i ett nordiskt land kan du i regel ta med din pension när du flyttar till ett annat nordiskt land. Du kan inte ta med din färöiska pension till Danmark eller Grönland. Istället ska du ansöka om färöisk eller grönländsk pension.

A-kassa

Om du flyttar från ett annat nordiskt land till Färöarna kan tiden du varit arbetslöshetsförsäkrad överföras till den färöiska arbetslöshetsförsäkringen. Kontakta din arbetslöshetskassa för mer information.

Vårdtjänster och hälsokort

Du som är bosatt på Färöarna har rätt till hälso- och sjukvård i enlighet med gällande sjukförsäkringslag. Om du har fyllt 18 år och omfattas av lagstiftningen betalar du ett belopp av den skattepliktiga inkomsten för den färöiska allmänna sjukförsäkringen Heilsutrygd.

Husdjur

Det är inte tillåtet att ta med husdjur till Färöarna på semesterresa eller för tillfällig vistelse.  Det gäller även hundar och katter. Du kan bara införa husdjur till Färöarna om du bor på eller flyttar till Färöarna.

Rösträtt

Om du är 18 år, dansk medborgare och folkbokförd på Färöarna, så har du rösträtt till det färöiska parlamentet, lagtinget.

Vad ska du tänka på i det land du flyttar från?
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.