Bolig på Færøerne

Bolig på Færøerne
I dette afsnit kan du læse om det færøske boligmarked.

På Færøerne kan man leje eller købe et hus, en lejlighed eller et værelse.

Lejepriser og købspriser varierer meget fra bolig til bolig. Prisen bliver bestemt af markedet. Boligens beliggenhed og stand har afgørende betydning for prisen.

Lån til boligkøb

De færøske banker giver lån til boligkøb.

Du kan spørge hos dem om dine muligheder for lån.

Herudover har Bústaðir - Færøernes Boligselskab - mulighed for at give lavt forrentede lån til ombygning af eksisterende boliger i forbindelse med energibesparende foranstaltninger.

Find bolig på Færøerne

Der har indtil for nylig ikke været almene boliger i større udstrækning på Færøerne, hvorfor såvel leje- som købemarkedet har været i privat regi. Undtagelser herfor har været lejeboliger tilhørende Landssygehuset, større virksomheder, samt i visse tilfælde de større kommuner.

Den tidligere huslånefond (Húsalánsgrunnurin) fik i 2011 et nyt og udvidet lovgrundlag for sit virke, og med dette omlagde fonden i 2012 sin primære virksomhed fra at være udlånsvirksomhed til at være et alment boligselskab inspireret af den danske model.

En række lovændringer og bekendtgørelser, har i det forløbne år givet Bústaðir, et godt udgangspunkt for at kunne nå de opsatte mål. Selskabet vil søge, frem til år 2020 at tilvejebringe 100 ekstra lejeboliger om året. Selskabet gik offentligt i gang i september 2013 og har i oktober 2013 allerede fået 1.700 medlemmer.

Bústaðir vil være virksomt over hele Færøerne og fungerer i et tæt samarbejde med kommuner og offentlige myndigheder i øvrigt. Enkelte projekter er færdige, medens mange er i gang eller på vej. Inde på Bústaðirs webside kan du se oplysninger om igangværende projekter, medlemskab o.a.

Du kan finde et værelse, en lejlighed eller et hus til at købe eller til leje ved at lede på sosiale medier, i færøske aviser og portaler.

Køb af huse, sommerhuse, lejligheder og byggegrunde findes typisk på ejendomsselskabernes hjemmesider samt hos de privatpraktiserede advokater.

Studerende

Kommer du til Færøerne som studerende og vil bo til leje, kan du først og fremmest forhøre dig for hos de gymnasiale skoler. Nogle skoler har tilknyttet skolehjem med værelser til leje til de elever, som kommer længst væk fra skolen. Skolehjem findes for eksempel i Tórshavn og i Klaksvik under de tekniske skoler, men er også beregnet til elever fra andre skoler. På skolehjemmene er der møblerede værelser til leje med fælles køkken og opholdsstue.

Lejligheder til medarbejdere

Enkelte arbejdspladser har huse, lejligheder og eller værelser til leje til deres medarbejdere. For eksempel har Landssygehuset huse i Tórshavn og blokke med lejligheder og værelser til leje til dem, som arbejder på landssygehuset.

Tilbagebetaling af renter

På Færøerne får man af det offentlige tilbagebetalt en del af de renter, man betaler for det lån, man har i det hus, man bor i. Hør nærmere hos din långiver eller hos skattemyndigheden TAKS, om du har ret til rentestøtte, og om hvordan du søger om den.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.