Afstemningsresultater fra Nordisk Råds Temasession 2019

Her finder du alle afstemningsresultater fra Nordisk Råds Temasession 2019 i København

Betänkande över medlemsforslag om finansiering till en Nordisk Filmkommission Betænkning over medlemsforslag om finansiering til en Nordisk Filmkommission, A 1751/tillväxt, Reservation

Parlamentarikerne støttede reservationen med 29 stemmer for reservationen og 28 stemmer for udvalgets forslag, ingen afstod.

Udvalget for Vækst og Udvikling i Nordens rekommandation i anledning af Betænkning over medlemsforslag om finansiering til en Nordisk Filmkommission, A 1751/tillväxt blev godkendt

 

Betänkande över medlemsforslag om lancering af Spil Nordisk Betænkning over medlemsforslag om lancering af Spil Nordisk, A 1777/kultur

Parlamentarikerne støttede betænkningen med 51 stemmer for, 1 mod og ingen afstod.

Udvalget for Kundskab og Kultur i Nordens rekommandation i anledning af Betænkning over medlemsforslag om lancering af Spil Nordisk, A 1777/kultur blev godkendt

 

Betänkande över medlemsförslag om att inte deportera till farliga länder Betänkande över medlemsförslag om att inte deportera till farliga länder, A 1787/välfärd,

Parlamentarikerne stemte for udvalgets indstilling med 39 stemmer for og 14 for det nye forslag, ingen afstod.

Udvalget for Velfærd i Norden rekommandation i anledning af Betänkande över medlemsförslag om att inte deportera till farliga länder, A 1787/välfärd, blev godkent

 

Betänkande över medlemsförslag om att tillåta sexuella minoriteter att donera blod Betänkande över medlemsförslag om att tillåta sexuella minoriteter att donera blod, A 1788/välfärd,

Parlamentarikerne stemte for udvalgets indstilling med 43 stemmer for og 9 mod, 3 afstod.

Udvalget for Velfærd i Norden rekommandation i anledning af Betänkande över medlemsförslag om att tillåta sexuella minoriteter att donera blod, A 1788/välfärd, blev godkent