Læs mere om vores publikationer

Billede af forskellige publikationer udgivet af Nordisk Ministerråd

Billede af forskellige publikationer udgivet af Nordisk Ministerråd

Photographer
norden.org
I Nordisk Ministerråds publikationer synliggøres de resultater, som udspringer af det nordiske samarbejde på forskellige niveauer. Publikationerne består af forskningsbaserede rapporter og politiske programmer, rammeprogrammer, handlingsplaner, årsberetninger og budgetter men også separate debatbøger, statistik og interessante publikationer om Norden generelt. Nordisk Ministerråd udgiver årligt omkring 200 publikationer.

Alle publikationer, som finansieres af Nordisk Ministerråd, kan downloades gratis ifølge princippet om Open Access. Open Access betyder, at man har fri og uhindret digital adgang til publikationer. 

Nordisk Ministerråd er via sine projekter og institutioner stærkt engageret i en bredt funderet vidensudvikling. Via Open Access gør vi bredden af den viden, vi producerer, tilgængelig for alle, og dermed bidrager vi til et stærkere fundament for videre innovation både inden for og uden for rammerne for det nordiske samarbejde.

Dagfinn Høybråten, generalsekretær for Nordisk Ministerråd

Nordisk Ministerråds Open Access-mandat ændrer ikke på ophavsretten til de publikationer, som mandatet omfatter. Nordisk Ministerråd har stadig fuld copyright til alle sine publikationer. 

Nordisk Ministerråds Open Access-mandat

1.1 Indledning

Nordisk Ministerråd (NMR) er et offentligt finansieret samarbejde mellem de nordiske landes regeringer (www.norden.org). Derfor skal alt skriftligt materiale, der publiceres eller finansieres af Nordisk Ministerråd, gøres offentligt tilgængeligt – Open Acces – så det kan være til nytte for nordiske og internationale brugere. Open Access indebærer, at publikationerne er tilgængelige i elektronisk form på internettet og kan anvendes gratis og med minimale restriktioner.

Denne form for licensrettigheder, som opfordrer til distribuering, brug og genbrug af Nordisk Ministerråds publikationer, anbefales på det kraftigste. Licensrettigheder af denne type skal dog altid være underlagt det forbehold, at der skal henvises til den oprindelige publikation. En passende licens til dette formål er Creative Commons’ krediteringslicens (CC-BY).  

I første omgang indfører Nordisk Ministerråd et Open Access-mandat, som omfatter samtlige skriftlige publikationer, som Nordisk Ministerråd har publiceret fra og med den 1. juni 2014. Mandatet og dets effektivitet evalueres årligt af Nordisk Ministerråd.

Som et næste skridt blev Open Access-mandatet i 2014 udvidet til også at gælde alle skriftlige publikationer, der finansieres eller delfinansieres af bevillinger fra Nordisk Ministerråd eller i forbindelse med Nordisk Ministerråds kontrakter.
 

1.2 Mandat

Alle publikationer, der publiceres af Nordisk Ministerråd, skal på publiceringstidspunktet gøres tilgængelige med Open Access i elektronisk format (omgående Open Access). Det betyder, at alle sådanne publikationer skal lægges op på Nordisk Ministerråds publikationsplatform i fuldtekstformat med de nødvendige beskrivende oplysninger (metadata). Nordisk Ministerråds publikationsplatform (http://norden.diva-portal.org) administreres og vedligeholdes af Uppsala universitetsbibliotek. Publikationsportalens indholds fuldstændighed og kvalitet garanteres af den enhed hos Nordisk Ministerråd, som leverer indholdet. Det anbefales på det kraftigste, at publikationer opfylder tilgængelighedskravene for personer med synshandicap eller læsevanskeligheder.

Det anbefales, at alle Nordisk Ministerråds publikationer publiceres med en Creative Commons-licens, helst CC-BY eller CC-BY SA. Definitionerne kan ses på www.creativecommons.org. Retten til at lægge skriftlige publikationer, som publiceres af Nordisk Ministerråd, ud på publikationsplatformen, skal altid bevares, også selvom publikationerne publiceres af eksterne aktører. Hvis publikationerne også publiceres af en ekstern aktør (for eksempel i bogform eller i et forskningstidsskrift), skal der registreres en passende reference til publikationen på Nordisk Ministerråds publikationsplatform.

København den 29. januar 2014, 
Dagfinn Høybråten, generalsekretær.

Interview med generalsekretær Dagfinn Høybråten om Open Access

NordPub publikationsplatform

Creative Commons

Hvorfor Open Access?

Der er mange grunde til at vælge en Open Access-publiceringspolitik. For Nordisk Ministerråd har især følgende fire grunde været afgørende:

1. Nordisk Ministerråd er en skattefinansieret institution, og resultater, som publiceres af Nordisk Ministerråd, bør også være alment tilgængelige uden ekstra udgifter for skatteyderne.

2. Open Access fremmer grundlæggende nordiske værdier som demokrati, lighed og åbenhed.

3. Open Access øger adgangen til Nordisk Ministerråds publikationer. For eksempel kan personer med læsevanskeligheder eller synsproblemer får bedre adgang til dem, idet Open Access-publikationer ikke beskyttes af DRM, som er et program, der kan påvirke maskinel oplæsning negativt.

4. Open Access giver betydeligt flere distributionsmuligheder, hvilket fører til større synlighed og en bedre spredning af Nordisk Ministerråds publikationer.
 

Publikationsplatformen NordPub

Nordisk Ministerråds publikationsplatform hedder NordPub. På NordPub kan man downloade publikationerne gratis og bestille dem i alle tilgængelige formater. De fleste publikationer findes både som PDF og ONLINE eller EPUB. En del af publikationerne er tilgængelige i trykt format. 

Publikationsplatformen indeholder publikationer fra Nordisk Ministerråds sekretariat, NordForsk, Nordic Innovation, Nordisk Energiforskning, Nordicom, Nordic School of Public Health, Nordregio, Nordens Velfærdscenter og flere andre nordiske aktører.

Du finder publikationsplatformen på den såkaldte DiVA-platform. DiVA drives som et konsortium bestående af 35 universiteter og institutioner (primært i Sverige). Den administreres af Uppsala universitetsbibliotek, som også forestår løbende opdateringer og langsigtede udviklingsprojekter.

– Besøg NordPub her: www.norden.org/nordpub

Vores formater og distributionskanaler

Publikationerne udgives altid digitalt som PDF. Desuden udgives en stor del af publikationerne fra og med januar 2020 som responsive onlinepublikationer, som er tilpasset mobiler og tablets. 

Publikationerne aktiveres også i Crossref. 

CrossMark er et multi-publisher-initiativ, som gør det muligt for læsere at finde den aktuelle version af et indhold på en standardiseret måde Ved at bruge CrossMark-logoet forpligtes udgiverens navn til at opdatere sit publicerede indhold og at give læsere besked om eventuelle ændringer. Når du klikker på CrossMark-logoet, vises dokumentets aktuelle status og eventuelt også yderligere udgivelsesinformation om dokumentet.”

Mere om Crossref

Mere om CrossMark