Nordisk satsning på klimakompensation for kulturprojekter

02.11.22 | Nyhed
Samtalsserien Skogen Kallar
Photographer
Therese Kellner

Foto af Malin Arnell og Åsa Elzén fra samtaleserien ”Skoven kalder". Serien, som blev arrangeret af Nordisk kulturkontakt i 2021, reflekterer over det moderne menneskes forhold til naturen ud fra et kunst- og kulturperspektiv.

Produktion og formidling af kunst og kultur har i langt de fleste tilfælde en indvirkning på klimaet, og selvom der findes flere forskellige muligheder for at mindske klimaaftrykket, er klimakompensation ofte en nødvendighed for at nå målet om CO2-neutralitet. For at bidrage til udviklingen af kompetencer, værktøjer og retningslinjer på dette område besluttede de nordiske kulturministre i dag at starte et fælles pilotprojekt.

Der er blevet iværksat mange satsninger, som skal bidrage til en grøn omstilling af kultursektoren. Flere institutioner og aktører i Norden har værdifulde kompetencer, som flere bør have adgang til, og der findes dermed et stort potentiale for større koordinering, strategisk udarbejdelse og udveksling af viden, metoder og retningslinjer på nordisk niveau.  Det er ministrenes udgangspunkt i det nye forslag om et pilotprojekt med fokus på klimakompensation, der blev vedtaget på ministrenes onsdagsmøde i Helsingfors.

– Klimakrisen er vor tids største udfordring, og vi er alle sammen nødt til at arbejde hårdt og finde løsninger, som kan hjælpe den grønne omstilling på vej. Den nordiske kultursektor bakker op og er i fuld gang med projektet Bæredygtige kulturoplevelser, som vi nu styrker med en halv million danske kroner. Sammen vil vi arbejde for et grønnere kulturliv og bane vej for, at aktører med fokus på bæredygtighed deler deres viden og værktøjer med andre, siger Anette Trettebergstuen, som er Norges kultur- og ligestillingsminister og formand for Nordisk Ministerråd for Kultur i 2022. 

Værktøj og retningslinjer

Pilotprojektet skal involvere både repræsentanter fra de nordiske støtteprogrammer og eksperter inden for håndtering af klimakompensation. Målet er at støtte videnudveksling og skabe større klimabevidsthed.

Projektet skal støtte udarbejdelsen af værktøjer og retningslinjer, som kan hjælpe kulturprojekter med at budgettere for klimakompensation. Projektet vil dermed kunne bidrage til øget bevidsthed om klimakompenserende indsatser – også hos de myndigheder, der forvalter støtte til kultursektoren. 
 

Nye initiativer til bæredygtige kulturoplevelser

De nordiske kulturministre er inden for deres kulturpolitiske samarbejde blevet enige om at arbejde målrettet for at fremme nye, bæredygtige initiativer i kunst- og kultursektoren i Norden. Pilotprojektet om klimakompensation er en del af projektet Bæredygtige kulturoplevelser, som blot er én af mange strategiske satsninger i arbejdet med de nordiske statsministres vision om, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030.


Projektet inkluderer En grøn vejviser til kulturlivet i Norden, som overordnet skal gøre det nemmere for nordboerne at vælge bæredygtige kulturoplevelser, og BæredygtighedsLAB, som ser nærmere på forbindelsen mellem undervisnings- og kultursektoren, når det gælder bæredygtighed. Inden for rammerne af projektet bliver der også gennemført et studie, hvor kønsopdelt information om kulturforbrug sammenlignes med klimaaftryk fra forskellige kulturoplevelser.
 

MR-K
Photographer
Johannes Jansson/norden.org