Ny nordisk undersøgelse: Fødevarebanker har et stort uudnyttet potentiale for at minimere fødevarespild

06.02.15 | Nyhed
United Against Food Waste Nordic photo competition
En ny undersøgelse foretaget af Nordisk Ministerråd viser, at der hvert år serveres mere end 3 millioner måltider mad fra fødevarebanker med mad, som ellers ville være gået til spilde.

En ny nordisk undersøgelse finansieret af Nordisk Ministerråd via programmet for grøn nordisk vækst har vist, at der i de nordiske lande blev serveret 3 millioner måltider mad baseret på fødevareoverskud i 2013, selvom der kun er tre "officielle" fødevarebanker i regionen.

Undersøgelsen dokumenterede også, hvor vigtigt det er med lokal omfordeling af fødevarerne direkte fra forhandlere og fødevareproducenter til velgørende organisationer. Mens de tre fødevarebanker serverede cirka 1,6 millioner måltider, anslås det, at direkte omfordeling bidrog med mindst 2-3 gange så mange måltider.  

Omfordeling af fødevarer er, ifølge rapporten, et godt eksempel på social innovation, hvor tilgængelige ressourcer anvendes mere effektivt med både miljømæssige og sociale fordele til følge:  Food Redistribution in the Nordic Region - Experiences and results from a pilot study.

Første undersøgelse af sin slags

Dette er den første nordiske undersøgelse af omfordeling af fødevarer og en af ganske få systematiske undersøgelser af omfordeling af fødevarer i Europa. Der er blevet gennemført nationale undersøgelser i Finland, Sverige, Danmark og Norge, som har inkluderet fødevarebanker og lokal omfordeling.  

I Europa findes der 257 registrerede fødevarebanker, der forbinder virksomheder med fødevareoverskud med velgørende organisationer, som anvender overskuddet til at servere måltider til værdigt trængende. Fødevarebanker klassificeres rent juridisk som fødevarevirksomheder og skal overholde alle krav til fødevaresikkerhed og forordningsmæssige tiltag, der er harmoniseret på EU-niveau. Den nye undersøgelse giver et overblik over, hvordan forordningerne praktiseres i de nordiske lande i forhold til omfordeling af fødevarer.  

Stort potentiale

Der findes et stort uudnyttet potentiale for omfordeling af fødevarer i de nordiske lande, og et opfølgningsprojekt i Nordisk Ministerråds regi vil se nærmere på dette. Projektet vil involvere fødevarebankerne direkte samt fødevaresikkerhedsmyndighederne og forskningsinstitutter.  

Dette fase II-projekt vil fokusere på organisationsmodeller, udvikling af kvalitetssystemer og systemer til sporing og registrering af omfordelte fødevarer, samt hvordan forordningerne praktiseres i hvert enkelt land for at gøre omfordelingen sikker og effektiv.

Projektet om fødevarespild er en del af de nordiske statsministres initiativ for grøn vækst, som undersøger muligheder for samarbejde på tværs af de nordiske grænser inden for en række områder med henblik på at styrke bæredygtig udvikling og en grøn økonomi i Norden.

 

Kontaktpersoner for den nordiske undersøgelse:

Professor Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning (projektleder på omfordelingsundersøgelsen): +47 90727977;ojh@ostfoldforskning.no
Ingela Dahlin, Livsmedelsverket i Sverige, projektleder for de nordiske projekter om fødevarespild: Ingela.Dahlin@slv.se

Nationale kontaktpersoner

Finland:  Kirsi Silvennoinen, LUKE,  + 358 29 5326 540, kirsi.silvennoinen@luke.fi

Sverige:  Åsa Stenmarck, IVL,+46 8 598 56 366 , asa.stenmarck@ivl.se

Danmark: Mads Werge, PlanMiljø,  +45 46 76 24 08, mw@planmiljoe.dk

Norge:  Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning, +47 90727977, ojh@ostfoldforskning.no

Link til download af rapport:  http://dx.doi.org/10.6027/TN2014-562