Ny nordisk studie: Matbanker har et stort, uutnyttet potensial for å redusere matsvinn

06.02.15 | Nyhet
United Against Food Waste Nordic photo competition
En ny studie fra Nordisk ministerråd viser at mer enn 3 millioner måltider blir servert fra matbanker hvert år, basert på mat som ellers ville blitt kastet.

En ny nordisk studie finansiert av Nordisk ministerråd gjennom programmet for grønn nordisk vekst, har vist at tre millioner måltider basert på overskuddsmat ble servert i nordiske land i 2013, enda det bare finnes tre "offisielle" matbanker i regionen.

Studien dokumenterer også viktigheten av lokal redistribusjon av mat direkte fra forhandlere og matprodusenter til bistandsorganisasjoner.  Mens de tre matbankene serverte rundt 1,6 millioner måltider, anslås det at direkte redistribusjon bidro med minst 2-3 ganger så mye.  

Redistribusjon av mat er et godt eksempel på sosial innovasjon, der tilgjengelige ressurser blir brukt mer effektivt med både miljømessige og sosiale gevinster, i henhold til rapporten:  Food Redistribution in the Nordic Region - Experiences and results from a pilot study.

Første studie gjennomført

Dette er den første nordiske studien om redistribusjon av mat og en av svært få systematiske studier av matredistribusjon i Europa.  Nasjonale pilotstudier er gjennomført i Finland, Sverige, Danmark og Norge og omfatter både matbanker og lokal redistribusjon.  

I Europa er det 257 registrerte matbanker som kobler sammen bedrifter som har overskudd av mat, med bistandsorganisasjoner som bruker overskuddsmat til å servere måltider til mennesker som trenger det. Matbanker klassifiseres juridisk som næringsmiddelforetak, og må tilfredsstille alle krav til matsikkerhet og reguleringer som er harmonisert på EU-nivå.  Den nye studien gir et overblikk over hvordan reguleringene praktiseres i de nordiske landene når det gjelder redistribusjon av mat.  

Stort potensial

Redistribusjon av mat har et stort, uutnyttet potensial i alle de nordiske landene, og et oppfølgingsprosjekt under Nordisk ministerråd vil se på dette. Prosjektet vil involvere matbankene, matsikkerhetsmyndighetene og forskningsinstitutter.  

Dette fase 2-prosjektet vil fokusere på organisasjonsmodeller, utvikling av kvalitetssystemer og systemer for sporing og registrering av mat som blir redistribuert, samt hvordan reguleringer blir praktisert i hvert enkelt land for å gjøre redistribusjonen trygg og effektiv.

Prosjektet om matsvinn er del av de nordiske statsministrenes initiativ for grønn vekst, som ser på hvordan man kan samarbeide på tvers av landegrensene i Norden på en rekke områder for å styrke en bærekraftig utvikling og en grønn økonomi i Norden.

 

Kontaktpersoner for den nordiske studien:

Professor Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning (prosjektleder for redistribusjonsstudien): +47 90727977;ojh@ostfoldforskning.no
Ingela Dahlin, Livsmedelsverket i Sverige, Prosjektkoordinator for de nordiske matsvinnprosjektene: Ingela.Dahlin@slv.se

Nasjonale kontaker

Finland:  Kirsi Silvennoinen, LUKE,  + 358 29 5326 540, kirsi.silvennoinen@luke.fi

Sverige:  Åsa Stenmarck, IVL,+46 8 598 56 366 , asa.stenmarck@ivl.se

Danmark: Mads Werge, Plan&Miljø,  +45 46 76 24 08, mw@planmiljoe.dk

Norge:  Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning, +47 90727977, ojh@ostfoldforskning.no

Lenker til rapporten for nedlasting:  ://dx.doi.org/10.6027/TN2014-543