Stor samarbejdsinteresse mellem nordiske og russiske parter

24.08.20 | Nyhed
Unge og digitalisering
Fotograf
Unsplash
Nordisk Ministerråd finansierer i alt 22 samarbejdsprojekter i Østersøregionen og Nordvestrusland. Emnerne spænder over social bæredygtighed, miljø, klima og sundhedsvæsen. Finansieringen beløber sig til 10 millioner DKK.

- Det er utroligt positivt at opleve den store interesse fra partnere i Norden og Rusland om at samarbejde om vigtige emner såsom social bæredygtighed, miljø og klima, siger Paula Lehtomäki, som er generalsekretær for Nordisk Ministerråd.

Nordisk Ministerråds støtte til ngo-samarbejde i Østersøregionen er med til at øge den gensidige opmærksomhed om fællesnævnerne i de udfordringer og politiske emner, der diskuteres i den offentlige debat i landene omkring Østersøen, og det inspirerer til fortsat udvikling i regionen. 

- De mange lovende nordisk-russiske projekter understreger, hvor vigtigt det er at opretholde de gode relationer og støtte civilsamfundets samarbejde på tværs af grænserne - også i perioder, hvor de politiske relationer er udfordrende. Det glæder mig, at samarbejdet mellem mennesker stadig blomstrer, tilføjer Paula Lehtomäki.

Formålet med finansieringen er at styrke civilsamfundet og samarbejdet på tværs af landegrænserne og dermed bidrage til udviklingen i regionen. De projekter, der er blevet udvalgt til at modtage finansiering, fokuserer på socialforvaltning og sundhedsvæsen, børn og unge, uddannelse, kultur, ligestilling, miljø, civilsamfund, demokrati og menneskerettigheder.

Det er utroligt positivt at opleve den store interesse fra partnere i Norden og Rusland om at samarbejde om vigtige emner såsom social bæredygtighed, miljø og klima

Paula Lehtomäki, generalsekretær for Nordisk Ministerråd

22 projekter modtager nordisk støtte

22 projekter i Rusland og Østersøregionen modtager nordisk støtte. Projektparterne i Norden og samarbejdslandene omfatter ngo'er, universiteter og lokale myndigheder. Parterne uden for Norden kommer fra Østersøregionen, som omfatter Estland, Letland og Litauen, Polen, Nordvestrusland og Hviderusland. Nordisk Ministerråd modtog i alt 82 ansøgninger fra forskellige partnerprojekter i Norden og Nordvestrusland. 
 

Læs mere om projektet

Følgende projekter modtager finansiering:

 

 

1. Wind Energy: joint innovation solutions for the future energy needs of northern regions

Dette projekt har til hensigt at se nærmere på udfordringer ved, og bidrage til en vurdering  af, potentialet ved vindenergi, undersøge driftsforholdene for vinddrevne kraftværker i kolde regioner og udvikle teknologier, som kan minimere is og snes indvirkning på vindmøller/vindmølleparker.

 

2. Navigating in information: Identify, evaluate, use. Children and youth in the Baltic Sea Region in a digital world

Dette projekt har til formål at styrke børn og unges medie- og informationsdannelse (MIL, Media and Information Literacy) og udvikle værktøjer, som kan bruges til at evaluere informationers pålidelighed (faktatjek).

 

3. Indigenous and non-indigenous residents of the Nordic-Russian region: Best practices for equity in healthy ageing

I dette projekt gennemfører en gruppe forskere et tæt, tværfagligt samarbejde om alderdomsforskning og aldring. Projektet kommer til at bestå af et netværk og fysiske møder i form af workshops.

 

4. Sustainable Working Life - Visions for wellbeing and future solutions

Målet med projektet er at udveksle nordisk og russisk viden og erfaringer om arbejdsliv, bæredygtighed, inklusion, trivsel og ligestilling mellem mænd og kvinder samt at skabe nye samarbejdsnetværk.

 

5. Climate change and youth response in Kaliningrad and other Baltic Sea regions

Projektet har til formål at øge miljøbevidstheden blandt unge i Østersøregionen, når det gælder klimaforandringer, ved hjælp af forståelse og udbredelse af bedste praksis i Norden, networking  og kompetenceopbygning hos interessenter.

 

6. ARCTIC HERITAGE: Developing architectural solutions and conservation techniques for unique cultural objects

Det overordnede mål er at styrke samarbejdet mellem den akademiske verden, offentlige myndigheder, eksperter i træarbejde og konservatorer, øge deres viden og udvikle ekspertise på områder, hvor Rusland, Norge og Finland har fælles interesser.

 

7. Discovering Youth Perspective through Activism and Leadership: Insights from Northwest Russia and the Nordic states

Dette projekt samler akademikere fra Finland, Sverige og Norge samt regionerne Sankt Petersborg, Kaliningrad og Pskov i Rusland. Parterne undersøger den udfordring, der ligger i at styrke de unges bemyndigelse ved hjælp af aktivisme og lederskab.

 

8. Multi-cultural prison in Nordic countries and Russia

Dette projekt fremmer inklusion og ligeberettigelse og styrker kulturel udveksling og velfærd gennem et nordisk-russisk samarbejde mellem myndigheder, universiteter og ngo'er, som skal forbedre udenlandske indsattes sociale inklusion.

 

9. Supportive Community: Informal Care for Elderly in Russia, Finland and Denmark

Målet med dette projekt er at forbedre ældres livskvalitet ved at udveksle praksisser for uformel pleje i lokalsamfund gennem ngo'er i Rusland, Finland og Danmark.

 

10. Indigenous Women Leaders Forum of Nordic Territories

Det overordnede mål med projektet er at bemyndige kvinder fra oprindelige folk i Nordvestrusland til at deltage i beslutningsprocesser og bidrage proaktivt til det sociale, kulturelle og politiske liv i deres lokalsamfund.

 

11. Citizens’ centers for grass-roots initiatives are changing the society

Dette projekt styrker åbne borgercentres kapacitet og bæredygtighed ved at sætte fokus på deres udfordringer i et uddannelsesprogram, der går på tværs af landegrænserne i Finland, Sverige og Rusland.

 

12. Empowerment of the indigenous peoples’ media through the cross-border cooperation

Projektet har til formål at skabe et grænseoverskridende informationsnetværk, som giver organisationer for oprindelige folk i afsidesliggende dele af Nordvestrusland adgang til viden og videregående uddannelse inden for moderne journalistik.

 

13. NGOs vs. Household food waste: scaling up Baltic-Nordic cooperation

Formålet med dette projekt er at give ngo'er viden og færdigheder om forebyggelse af madspild i private hjem ved hjælp af et langsigtet samarbejde, videnudveksling og knowhow samt fælles udvikling og implementering af værktøjer til forebyggelse af madspild.

 

14. Empowering youth and teacher network of the Eco-Schools programme for the Sustainable Baltic Sea region

Målet med projektet er at fremme erfaringsudveksling og samarbejde blandt ngo'er i Østersøregionen, der arbejder med uddannelse i bæredygtig udvikling ved at fremhæve miljøaspekter og udvikle metoder til bemyndigelse af unge.

 

15. Clean Games Baltic Cup 2021

Projektets mål er at udveksle kompetence inden for Clean Games-metodikken med frivillige arrangører af miljøevents i landene omkring Østersøen.

 

16. Strengthening the NGO network - a tool for social security

Det overordnede mål med dette projekt er at forbedre forståelsen af civilsamfundets rolle og styrke ngo-netværket i Østersøregionen og dermed bidrage til social- og sundhedssektoren for at fremme den generelle sociale tryghed ved at benytte de grundlæggende principper i den europæiske søjle for sociale rettigheder og andre instrumenter til sociale rettigheder.

 

17. Media and Dialogue for Democracy by promoting professionalism, self-regulation as well as Media and Information Literacy

Dette projekt understøtter dialogen mellem medier og journalister, borgere, politikere og den offentlige sektor gennem yderligere udvikling og anvendelse af de anbefalinger, der er blevet udarbejdet i forbindelse med projekter støttet af Nordisk Ministerråd.

 

18. Open data for civic participation (ODCP)

Målet med projektet er at sikre udveksling af erfaringer og bedste praksis mellem ngo'er i Sverige, Letland og Hviderusland, når det gælder åbne datas tilgængelighed og brug med henblik på at styrke aktivt medborgerskab og gøre det mere velinformeret og effektivt.

 

19. Cultural crossroads: a new turn: International Olympiad on intercultural interaction

Dette projekt skal gøre det muligt at fremme forståelsen af de fælles værdier blandt unge i Østersøregionen, øge deres forståelse af kulturelle værdier i Europa og bevidstheden om forholdet mellem kultur og natur samt bidrage til udviklingen af internationalt samarbejde mellem teenagere i de europæiske lande.

 

20. The Traveling Democracy Lab” / A Media Literacy Campaign in the Baltics and Belarus

Projektet tager udgangspunkt i oversættelse og tilpasning af lettiske, estiske, litauiske og hviderussiske versioner af den svenske udstilling "Det omrejsende demokratilaboratorium/Fakta kontra fusk", som rejser rundt til skoler/uddannelsesinstitutioner, biblioteker og offentlige steder i de fire lande.

 

21. Promoting social justice through co-operation between NGOs and legal clinics

Projektets overordnede mål er at styrke det strategiske samarbejde mellem ngo'er, retshjælpsorganisationer og andre interessenter med henblik på at hjælpe socialt udsatte grupper med at udøve deres rettigheder.

 

22. Inclusive creativity accessible to all

Dette projekt arbejder med demokratisering af læring, inklusion og tilgængelighed. Der vil blive afholdt onlinemøder for partnere, arrangeret sommerskoler med praktikophold og udvekslet bedste praksisser fra eksperter i ngo'er, som arbejder med kreativ udvikling for personer med særlige behov med udgangspunkt i musikcenteret "Resonaari" i Helsingfors, hvor man benytter særlige metoder til at undervise handicappede i musik.