Styrket samarbejde om digital sikkerhed

07.09.22 | Nyhed
MR-Digital
Fotograf
norden.org / Torbjørn Tandberg
De nordiske og baltiske lande går forrest i den digitale udvikling i Europa. Vi samarbejder allerede nu på en række områder om blandt andet udviklingen af 5G og digitale tjenester på tværs af landegrænserne. Den høje grad af digitalisering gør os sårbare over for digitale angreb. Derfor vil de nordiske og baltiske ministre med ansvar for digitalisering styrke samarbejdet om digital sikkerhed.

Norden og Baltikum har som mål at blive verdens mest bæredygtige og integrerede region. Et vigtigt værktøj på vejen mod dette mål er robuste og sikre digitale løsninger.

På deres møde i Oslo den 6. september vedtog de nordiske og baltiske ministre for digitalisering en erklæring, som understreger vigtigheden af et styrket samarbejde om digital sikkerhed.

– Der er ingen sektorer og kun få om overhovedet nogen lande, der kan håndtere risikoen og sårbarheden alene. Derfor er det vigtigt, at vi i Norden og Baltikum kan mødes og udveksle informationer og erfaringer på dette område, siger Norges kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Der er ingen sektorer og kun få om overhovedet nogen lande, der kan håndtere risikoen og sårbarheden alene.

Sigbjørn Gjelsvik, Norges kommunal- og distriktsminister

Pandemien viste, hvad digitale løsninger kan bidrage med i krisetider. I Norden og Baltikum kunne de offentlige tjenester fortsætte, selvom samfundene lukkede ned. Mange tog digitale værktøjer i brug i løbet af kort tid.

Samtidig afslører krigen i Ukraine, hvor sårbare vi er, når digital infrastruktur rammes af målrettede angreb. Nordisk Ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki understreger, hvor vigtig digital sikkerhed er for regionen.

– Denne erklæring er et tydeligt udtryk for ministrenes vilje til at samarbejde om den digitale sikkerhed i Norden og Baltikum. Det er vigtigt, at vi har alle med om bord. Borgerne ser det som en selvfølge, at de har digital adgang til offentlige tjenester, og der er en høj grad af tillid til myndighederne og systemerne. Vores mål er, at digitale tjenester i de kommende år også skal blive tilgængelige på tværs af landegrænserne. Så er det vigtigt, at tilliden opretholdes.

Denne erklæring er et tydeligt udtryk for ministrenes vilje til at samarbejde om den digitale sikkerhed i Norden og Baltikum. Det er vigtigt, at vi har alle med om bord.

Paula Lehtomäki, generalsekretær for Nordisk Ministerråd