Stärkt samarbete om digital säkerhet

07.09.22 | Nyhet
MR-Digital
Fotograf
norden.org / Torbjørn Tandberg
De nordiska och baltiska länderna ligger i framkant av den digitala utvecklingen i Europa. Vi samarbetar redan inom en rad områden som utveckling av 5G och digitala tjänster över nationsgränserna. Den höga graden av digitalisering gör oss också sårbara för digitala attacker. De nordiska och baltiska ministrarna med ansvar för digitalisering kommer därför att stärka samarbetet om digital säkerhet.

Norden och Baltikum har som mål att bli världens mest hållbara och integrerade region. Ett viktigt verktyg på vägen mot detta mål är robusta och säkra digitala lösningar.

Vid sitt möte i Oslo den 6 september antog de nordiska och baltiska ministrarna med ansvar för digitalisering en deklaration som understryker vikten av ett stärkt samarbete om digital säkerhet.

– Det finns inga sektorer och få, om några, länder som ensamma kan hantera alla risker och all sårbarhet. Därför är det viktigt att vi i Norden och Baltikum kan träffas för att utbyta information och erfarenheter på området, säger Norges kommun- och distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Det finns inga sektorer och få, om några, länder som ensamma kan hantera alla risker och all sårbarhet.

Sigbjørn Gjelsvik, Norges kommun- och distriktsminister

Pandemin visade vad digitala lösningar kan bidra med när krisen slår till. I Norden och Baltikum var det möjligt att tillhandahålla offentliga tjänster trots att samhällen stängdes ner. Många började använda nya digitala verktyg på kort tid.

Samtidigt avslöjar kriget i Ukraina hur sårbara vi är när digital infrastruktur utsätts för riktade attacker. Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomãki betonar vikten av digital säkerhet för regionen.

– Deklarationen är ett starkt uttryck för ministrarnas vilja att samarbeta om den digitala säkerheten i Norden och Baltikum. Det är viktigt att alla är med på tåget. Invånarna tar för givet att de har digital tillgång till offentliga tjänster, och tilliten till myndigheterna och systemen är stor. Vårt mål är att digitala tjänster under de kommande åren också ska bli tillgängliga över nationsgränserna. Då är det viktigt att vi tar vara på tilliten.

Deklarationen är ett starkt uttryck för ministrarnas vilja att samarbeta om den digitala säkerheten i Norden och Baltikum. Det är viktigt att alla är med på tåget.

Paula Lehtomäki, Nordiska ministerrådets generalsekreterare