Styrket samarbeid om digital sikkerhet

07.09.22 | Nyhet
MR-Digital
Fotograf
norden.org / Torbjørn Tandberg
De nordiske og baltiske landene er i førersetet for den digitale utviklingen i Europa. Vi samarbeider allerede på en rekke områder som utviklingen av 5G og digitale tjenester på tvers av landegrensene. Den høye graden av digitalisering gjør oss også sårbare for digitale angrep. Derfor vil de nordiske og baltiske ministre med ansvar for digitalisering styrke samarbeidet om digital sikkerhet.

Norden og Baltikum har et mål om å bli den mest holdbare og integrerte region i verden. Et viktig verktøy på veien mot dette målet er robuste og sikre digitale løsninger.

På sitt møte i Oslo 6. september vedtok de nordiske og baltiske ministre for digitalisering en erklæring som understreker viktigheten av styrket samarbeid om digital sikkerhet.

- Det er ingen sektorer, og få, om noen land som kan håndtere all risiko og sårbarhet alene. Derfor er det viktig at vi i Norden og Baltikum kan møtes å dele informasjon og erfaringer på dette området, sier Norges kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Det er ingen sektorer, og få, om noen land som kan håndtere all risiko og sårbarhet alene.

Sigbjørn Gjelsvik, Norges kommunal- og distriktsminister

Pandemien viste hva digitale løsninger kan bidra med når kriser rammer. I Norden og Baltikum var det mulig å drifte offentlige tjenester på tross av at samfunnene lukket ned. Mange tok i bruk nye digitale verktøy på kort tid.

Samtidig avslører krigen i Ukraina hvor sårbare vi er når digital infrastruktur blir gjenstand for målrettede angrep. Generalsekretær i Nordisk ministerråd Paula Lehtomãki understreker hvor viktig digital sikkerhet er for regionen.

- Denne erklæringen er et sterkt utrykk for ministrenes vilje til å samarbeide om den digitale sikkerheten i Norden og Baltikum. Det er viktig at vi har alle ombord. Borgerne tar det som en selvfølge at de har digital tilgang til offentlige tjenester, og det er høy grad av tillit til myndighetene og systemene. Vårt mål er at digitale tjenester i årene fremover også skal bli tilgjengelig på tvers av landene. Da er det viktig å at vi tar vare på tilliten.

Denne erklæringen er et sterkt utrykk for ministrenes vilje til å samarbeide om den digitale sikkerheten i Norden og Baltikum. Det er viktig at vi har alle ombord.

Paula Lehtomaki, Generalsekretær ved Nordisk ministerråd