Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Nordiska rådet mötte EU-parlamentariker i Bryssel

12.11.19 | Nyhed
En delegation från Nordiska rådet besökte Bryssel och EU-parlamentet i november 2019.

Nordiska rådet besökte Bryssel och EU-parlamentet i november 2019.

Photographer
Nikolaj Bock

Nordiska rådets delegation i Bryssel bestod av vice president Gunilla Carlsson från Sverige, Silja Dögg Gunnarsdóttir från Island och nyvald president för 2020, samt Hans Wallmark från Sverige, president under 2019.

En delegation från Nordiska rådet besökte Europaparlamentet i Bryssel den 11-12 november. I delegationen ingick både den sittande presidenten i Nordiska rådet, Hans Wallmark och nästa års president, Silja Dögg Gunnarsdóttir.

Avsikten med besöket var bland annat upprätthålla och stärka de goda kontakterna mellan Nordiska rådet och Europaparlamentet. Under den första mötesdagen höll delegationen bland annat möte med de nordiska Europaparlamentarikerna. På programmet fanns också ett möte med parlamentets första vice president, Mairead McGuinness från Irland.

Många ämnen på bordet

Dessutom träffade delegationen Heidi Hautala från Finland, vice president i Europaparlamentet, svenske Tomas Tobé, som är ordförande för utskottet för utveckling, Claudia Gamon, vice ordförande i delegationen för EES/Nordiska området, samt Jessica Polfjärd, tidigare president i Nordiska rådet och numera Europaparlamentariker.

Ämnen som diskuterades var jämställdhet och demokrati, digitalisering, fri rörlighet, klimatfrågor samt migration och integration. Under ett möte med vice generalsekreteraren för EU:s gemensamma utrikestjänst (EEAS), Christian Leffler, diskuterade man också utrikes- och säkerhetspolitik och EU:s politik för Arktis.

Seminarium som avslutning

Under den andra mötesdagen hölls ett seminarium där Europaparlamentarikerna Nils Torvalds från Finland och Christel Schaldemose från Danmark stod som värdar. Ämnet var bland annat Grönlands, Färöarnas och Ålands roll i det nordiska samarbetet och engagemanget i EU.

- Det här var viktiga möten både för Nordiska rådet och Europaparlamentet. Vi behöver stärka våra internationella samarbeten och se till att vi drar åt samma håll i en tid då det finns starka krafter som verkar för splittring. Nordiska rådet och Europaparlamentet står för samma grundvärderingar, demokrati och jämlikhet, och det ska vi slå vakt om tillsammans, sade Hans Wallmark.

Till delegationen hörde förutom Wallmark och Silja Dögg Gunnarsdóttir också Nordiska rådets vice president Gunilla Carlsson. 

Av de nordiska länderna är Danmark, Finland och Sverige med i EU, medan Norge och Island står utanför.

Contact information