Yhteistyöohjelma 2017-2020

Maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain ministerineuvosto

Information

Publish date
Abstract
Yhteistyöohjelma käsittelee Pohjoismaiden tärkeimpiä poliittisia painopisteitä vuosille 2017-2020 koskien kalastusta, vesiviljelyä, maa- ja metsätaloutta sekä elintarvikeasioita: - Pohjoismaisen biotalouden sekä kestävän elintarvikejärjestelmän kehittämistä. Tällä yhteistyöohjelmalla Pohjoismaiden ministerineuvosto kehittää ja vahvistaa Pohjoismaista yhteistyötä kalatalouden, vesiviljelyn, maa- ja metsätalouden sekä elintarvike osalta. Ohjelman kautta Pohjoismaat antavat oman panostuksensa moniin maailmanlaajuisiin haasteisiin, joista on sovittu YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa: ilmastonmuutoksesta mikrobilääkeresistenssin kehittymiseen, aina elämäntapoihin liittyviin sairauksien kasvuun.
Publication number
2017:702