Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norwegian Bokmål.

Årsdagen for invasjonen  - fortsatt nordisk støtte til Ukraina

24.02.23 | Nyhed
Jorodd Asphjell
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Nordisk råds president Jorodd Aspjhell markerer årsdagen for Russlands invasjon av Ukraina:

«Ett år har gått siden Russland begynte sin uprovoserte og folkerettsstridige invasjon av Ukraina. Russlands angrepskrig i Nordens eget nabolag har utløst den største sikkerhetspolitiske krisen på mange tiår i Europa. Siden har vi vært vitne til ufattelige lidelser. Titusener av mennesker er drept. Millioner av mennesker har blitt drevet på flukt.

Et samlet Norden har fordømt Russlands handlinger på det sterkeste. Et samlet Norden støtter Ukrainas modige befolkning i deres rettmessige kamp mot okkupanten. En kamp for våre felles verdier: demokrati, menneskerettigheter og internasjonalt samarbeid. En kamp mot undertrykkelse og diktatur. En kamp for en verden hvor internasjonal rett går foran rå maktbruk.

Russlands angrep på Ukraina er et veiskille for nordisk sikkerhet og for nordisk samarbeid. Det norske presidentskapet i Nordisk råd i 2023 har et trygt Norden som en av sine hovedprioriteringer. Vi vil bidra til å løfte debatten om nordisk forsvarssamarbeid og betydningen av en ny sikkerhetspolitisk arkitektur i nord. I en urolig verden trenger vi mer nordisk samarbeid.«

Et samlet Norden støtter Ukrainas modige befolkning i deres rettmessige kamp mot okkupanten.

Jorodd Asphjell, Nordisk råds president